Życzenia od Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kowarach

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, Zarząd Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kowarach składa najgorętsze życzenia Wszystkim ludziom dobrej woli, Gminie Miejskiej w Kowarach, Wolontariuszom, Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, wszystkim organizacjom pozarządowym w Kowarach.

Niech radość i pokój z okazji świąt towarzyszy Wam przez cały Nowy Rok 2018

Zarząd PKPS w Kowarach