11 sierpnia 2017

Biuro Rady Miasta

Biuro Rady Miejskiej
Anna Jabłońska – Zub
tel.: 75 643 92 32
e-mail: Rada Miejska
pokój nr 26 budynku A Urzędu Miejskiego w Kowarach

Więcej o Władzach Miasta, działalności Urzędu Miejskiego i Rady Miejskiej można przeczytać w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kowary: www.bip.kowary.pl

Skip to content