Oferta na wydzierżawienie terenu przylegającego do muszli koncertowej

Burmistrz Miasta Kowary zaprasza wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą, zainteresowane prowadzeniem działalności gastronomicznej na terenie gminy Kowary, do składania wniosków o wydzierżawienie miejsca pod foodtracki, samochody serwujące jedzenie. Proponowany do zagospodarowania teren to teren bezpośrednio przylegający do nowo wybudowanej muszli koncertowej stanowiącej element zagospodarowania terenu przy ul. Władysława II Jagiellończyka. Miejsce, gdzie odbywają się tradycyjnie Czytaj więcej Oferta na wydzierżawienie terenu przylegającego do muszli koncertowej[…]

Apel do zarządców wspólnot mieszkaniowych

APEL DO ZARZĄDCÓW WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH W związku z epidemią wirusa COVID-19 oraz podejmowaniem kolejnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i wywołanych nim sytuacji kryzysowych, zaleca się Zarządcom Wspólnot: – dezynfekcję klatek schodowych oraz części wspólnych w zarządzanych budynkach; – wietrzenie klatek schodowych i części wspólnych; – dezynfekcję poręczy, skrzynek pocztowych, przycisków w Czytaj więcej Apel do zarządców wspólnot mieszkaniowych[…]

Zmiana organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Kowarach

Zmiana organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Kowarach W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. dotyczącym częściowego znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem informuję, że wizyty osobiste w Urzędzie pozostają ograniczone wyłącznie do sytuacji niezbędnych dla obywateli. W sprawach z zakresu: rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych, świadczenia usług komunalnych, decyzji związanymi z inwestycjami, Czytaj więcej Zmiana organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Kowarach[…]

Ograniczenie dostępu do obiektów KSWiK

Informuję, że Zarząd KSWiK Sp. z o.o. w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników Spółki, podjął decyzję o ograniczeniu dostępu do obiektów KSWiK Sp. z o.o. od dnia 16.03.2020 r. do odwołania. Ze względu na charakter świadczonych usług nie wstrzymamy się od pracy, jednak nasze obiekty będą zamknięte. W związku z powyższym prosimy Czytaj więcej Ograniczenie dostępu do obiektów KSWiK[…]

Lekcje na powietrzu od 23-27.09.2019r.

W ramach realizacji projektu „Utworzenie parku rekreacji rodzinnej w Kowarach” zostaną zorganizowanie przez  przez MKS Olimpia Kowary we współpracy ze Szkołami Podstawowymi nr 1 i nr 3 w Kowarach –  lekcje w parku przy ul. Karkonoskiej na powietrzu w dniach od 23-27.09.2019r. z zakresu historii parku i Kowar oraz ochrony przyrody i zmian klimatycznych dla Czytaj więcej Lekcje na powietrzu od 23-27.09.2019r.[…]

Tydzień Przedsiębiorcy – seminaria tematyczne

  Zaproszenie Mam zaszczyt zaprosić na seminaria tematyczne prowadzone w ramach Tygodnia Przedsiębiorcy, organizowane w dniach 23-27 września 2019 r. W załączeniu przesyłamy plan seminariów i dyżurów. Marzanna Damasiewicz Kierownik Inspektoratu ZUS w Jeleniej Górze Prosimy o potwierdzenie obecności : . tel. 746497245 Partner: Patronat: Zatrudniam legalnie – pracuję legalnie

Badanie GUS

Badanie GUS W dniach 16 września – 16 grudnia 2019 r. w wylosowanych mieszkaniach na terenie całego kraju, Główny Urząd Statystyczny będzie prowadził Europejskie Ankietowe Badanie Zdrowia EHIS. Ankiety dotyczyć będą oceny obecnej sytuacji zdrowotnej polskiego społeczeństwa. Zebrane informacje będą wykorzystane na potrzeby statystyki w dziedzinie zdrowia oraz tworzenia polityki zdrowotnej na poziomie krajowym i Czytaj więcej Badanie GUS[…]

Mobilna zbiórka odpadów 19-20 września 2019r.

Mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli, odzieży i tekstyliów oraz zużytych opon Uwaga !!! PROSIMY O TELEFONICZNE ZGŁASZANIE MIEJSC WYSTAWIENIA ODPADÓW :  tel. 75 718 23 96 Przypominamy, że zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów na terenie Gminy Kowary w dniach 19-20 września 2019r. na terenie Miasta Kowary odbędzie się bezpłatny wywóz Czytaj więcej Mobilna zbiórka odpadów 19-20 września 2019r.[…]

Nabór na stanowisko: ds. infrastruktury technicznej

Burmistrz Miasta Kowary OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W KOWARACH, 58-530 KOWARY, ul. 1 Maja 1a stanowisko: podinspektor ds. infrastruktury technicznej 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE: 1) wykształcenie średnie i 3 lata stażu pracy lub wykształcenie wyższe; 2) obywatelstwo polskie; 3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 4) Czytaj więcej Nabór na stanowisko: ds. infrastruktury technicznej[…]

Nabór na stanowisko: ds. zamówień publicznych

Burmistrz Miasta Kowary OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W KOWARACH, 58-530 KOWARY, ul. 1 Maja 1a stanowisko: inspektor ds. zamówień publicznych 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE: 1) wykształcenie wyższe; 2) co najmniej 3 lata stażu pracy, w tym co najmniej 2 lata poświadczonego dokumentami doświadczenia zawodowego w zakresie przygotowania i prowadzenia postępowań o Czytaj więcej Nabór na stanowisko: ds. zamówień publicznych[…]