Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej dla Inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz budynku technicznego z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działce nr 27, obręb 0003 Kowary”

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej dla Inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz budynku technicznego z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działce nr 27, obręb 0003 Kowary” Burmistrz Miasta Kowary na podstawie art. 7 ust 10 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (t.j. Czytaj więcej Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej dla Inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz budynku technicznego z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działce nr 27, obręb 0003 Kowary”[…]

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA W CELU WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań ze środków europejskich w perspektywie finansowej na lata 2021-2027 (Dz. U. 2022 r. poz. 1079) Gmina Miejska Kowary ogłasza otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych – organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 Czytaj więcej OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA W CELU WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU[…]

„AKCJA LIŚĆ”

Urząd Miejski w Kowarach informuje, że w dniach 6,13 i 27 listopada będzie prowadzona akcja liść. Podczas odbioru odpadów bio będą odbierane również liście z koszy, dopuszczamy gromadzenie liści w workach. Worki należy pozostawić w miejscach do gromadzenia odpadów. UWAGA!!! GAŁĘZIE ZAPAKOWANE W WORKI NIE BĘDĄ ODBIERANE, NALEŻY JE POCIĄĆ I UMIEŚCIĆ W KUBŁACH NA Czytaj więcej „AKCJA LIŚĆ”[…]

informacja

informacje dot. Stypendium Szkolnego 2023/2024

Drodzy rodzice i opiekunowie! Niniejszym przypominamy, że w połowie września upływa termin składania wniosków o udzielenie stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024. Wnioski można składać w Urzędzie Miejskim w Kowarach, Bud. B, pok. 24 w: poniedziałki i czwartki od 7:30 do 16:00, wtorki, środy od 7:30 do 15:30, piątki od 7:30 do 14:30, w nieprzekraczalnym terminie Czytaj więcej informacje dot. Stypendium Szkolnego 2023/2024[…]

informacja

Dowóz uczniów od 04 września 2023 na terenie miasta Kowary

Drodzy Rodzice Informujemy, iż w roku szkolnym 2023/2024 od 4 września 2023 r. dowóz uczniów realizowany jest w ramach umowy z firmą PARTNER TOUR Marek Woźniak, zgodnie z aktualnie obowiązującym rozkładem jazdy:    z Kowar Podgórza do Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Stanisława Staszica 16: – godz. 7.15 ul. Podgórze/Pętla, – godz. 7.25 ul. Stanisława Czytaj więcej Dowóz uczniów od 04 września 2023 na terenie miasta Kowary[…]

zyczenia

Gratulację z okazji jubileuszu 75 rocznicy urodzin oraz 50 rocznicy przyjęcia Święceń Kapłańskich

Gratulację z okazji jubileuszu 75 rocznicy urodzin oraz 50 rocznicy przyjęcia Święceń Kapłańskich ks. Bolesław Stanisławiszyn Życzę aby ten podwójny Jubileusz był powodem do zadowolenia i satysfakcji w dalszym życiu. Niech kolejne lata w służbie Boga i ludziom upływają w poczuciu spełnienia i w dobrym zdrowiu.   Burmistrz Miasta Kowary Elżbieta Zakrzewska

uwaga

Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu na drodze Kostrzyca – Kowary

Generalny Wykonawca Kontraktu: “Remont drogi wojewódzkiej nr 367 Kostrzyca – Kowary od km 13+050 do km 15+180 i od km 16+730 do km 17+720”, niniejszym informuje, iż w dniu 06.07.2023r. od godz. 09:00 zostanie wprowadzona docelowa organizacja ruchu na w/w zadaniu zgodnie z projektem i zatwierdzeniem nr 338/2023. Budimex S.A.  

Zbiórka charytatywna na rzecz trzyletniej Agatki Salamon w trakcie 5 Zlotu Klasyków w Kowarach

W trakcie 5 Zlotu Klasyków w Kowarach 18.06.2023 roku od godziny 12.00 odbędzie się zbiórka charytatywna na rzecz trzyletniej Agatki Salamon, która urodziła się z wadą serca występującą pod nazwą skorygowane przełożenie wielkich pni tętniczych.  Ze względu na specyfikę wady u Agatki występuje również zaawansowany blok przedsionkowo-komorowy. Wada prowadzi do niewydolności serca.   Jej życie Czytaj więcej Zbiórka charytatywna na rzecz trzyletniej Agatki Salamon w trakcie 5 Zlotu Klasyków w Kowarach[…]

informacja

System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego

  System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego (SIDUSIS) ułatwia mieszkańcom Polski dostęp do usług Internetu szerokopasmowego. Dostawcom tego rodzaju usług umożliwia dopasowanie planów rozbudowy sieci do realnych potrzeb mieszkańców. System jest bazą danych, która gromadzi informacje o dostępności usług Internetu stacjonarnego na podstawie zgłoszeń od obywateli oraz usługodawców internetowych. System zapewnia możliwość Czytaj więcej System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego[…]

Projekt „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

  Projekt „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”   PREZYDENT MIASTA JELENIEJ GÓRY   działając na podstawie art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w Czytaj więcej Projekt „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”[…]

kswik

OGŁOSZENIE – Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Oddział Kowary

OGŁOSZENIE Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Oddział Kowary zawiadamia mieszkańców ulic: Kopernika, Izerskiej, Kaczawskiej, że od dnia 13.03.2023r. do dnia 07.04.2023 r. w godzinach od 8:00 do 18:00 w związku z pracami na sieci wodociągowej może wystąpić obniżone ciśnienie wody lub całkowita przerwa w jej dostawie.   Za utrudnienia przepraszamy.     Czytaj więcej OGŁOSZENIE – Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Oddział Kowary[…]

Regionalny Plan Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2023 – 2024

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 225), ogłasza rozpoczęcie w dniu 08 marca 2023 r. konsultacji społecznych projektu „Regionalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2023 – 2024” (RPDI) W Czytaj więcej Regionalny Plan Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2023 – 2024[…]

Ankieta stanu bezpieczeństwa pieszego w ruchu drogowym i możliwości jego poprawy w opinii mieszkańców Gminy Miejskiej Kowary i innych osób przebywających na terenie Kowar

  Ankieta stanu bezpieczeństwa pieszego w ruchu drogowym i możliwości jego poprawy w opinii mieszkańców Gminy Miejskiej Kowary i innych osób przebywających na terenie Kowar   Szanowni Państwo, Władze Gminy Miejskiej Kowary pragną podjąć kolejne działania służące: – poprawie bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym, – ograniczeniu liczby niebezpiecznych zdarzeń z udziałem pieszych i kierowców, – Czytaj więcej Ankieta stanu bezpieczeństwa pieszego w ruchu drogowym i możliwości jego poprawy w opinii mieszkańców Gminy Miejskiej Kowary i innych osób przebywających na terenie Kowar[…]

Ogłoszenie o naborze wniosków w związku z Rządowym Programem Odbudowy Zabytków

Ogłoszenie o naborze wniosków w związku z Rządowym Programem Odbudowy Zabytków W związku z uchwałą nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Burmistrz Kowar ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami z terenu gminy Kowary. 1. Dotacja w ramach Czytaj więcej Ogłoszenie o naborze wniosków w związku z Rządowym Programem Odbudowy Zabytków[…]

Skip to content