logo programu czyste powietrze

Agenda spotkania z mieszkańcami Miasta Kowary w sprawie programu CZYSTE POWIETRZE

Szanowni Państwo w dniu 28.06.2021r. o godz. 13.00 organizujemy spotkanie on-line z mieszkańcami naszego miasta w sprawie rządowego programu CZYSTE POWIETRZE. Podczas spotkania omówione zostaną główne założenia programu, zakres rzeczowy możliwy do realizacji jak również wysokość dofinansowania na prace związane z wymianą starych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym na nowe ekologiczne, jak również inne prace Czytaj więcej Agenda spotkania z mieszkańcami Miasta Kowary w sprawie programu CZYSTE POWIETRZE[…]

Ruszyła rekrutacja do 14. Edycji Indeks Start2Star

Informacja o stypendiach dla maturzystów Szanowni Państwo, Ruszyła rekrutacja do 14. Edycji Indeks Start2Star. To program stypendialny, adresowany do najzdolniejszych i najbardziej aktywnych maturzystów, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy zaczynają studia. Co roku wybieranych jest 14-stu maturzystów, którzy otrzymają stypendium w wysokości 1600zł brutto miesięcznie, wypłacane przez cały okres studiów (I i II stopnia). Kwota Czytaj więcej Ruszyła rekrutacja do 14. Edycji Indeks Start2Star[…]

informacja

Zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych – tylko maseczki

Przypominamy, że zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych jest obowiązkowe w całym kraju. Usta i nos trzeba obowiązkowo zasłaniać m.in.: na ulicy, na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych, w autobusie, tramwaju i pociągu, w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie, w zakładzie pracy, jeśli Czytaj więcej Zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych – tylko maseczki[…]

informacja

Komunikat Burmistrza Miasta Kowary – nie będzie opłaty targowej w 2021

KOMUNIKAT   Informuję, że od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. na terenie Gminy Miejskiej Kowary nie będzie pobierana opłata targowa, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych*. Burmistrz Miasta Kowary Elżbieta Zakrzewska *podstawa prawna: ustawa z dnia 2 marca Czytaj więcej Komunikat Burmistrza Miasta Kowary – nie będzie opłaty targowej w 2021[…]

informacja

Dyskusja publiczna oraz wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

BURMISTRZ MIASTA KOWARY zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w jednostce urbanistycznej Kowary Centrum – edycja 2020 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w jednostce urbanistycznej Kowary Wojków – edycja 2020 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 103/34 położonej w jednostce urbanistycznej Kowary Czytaj więcej Dyskusja publiczna oraz wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego[…]

niskie podatki od środków transportu

Niskie stawki podatku od środków transportowych również w 2021 roku

ZAPRASZAMY do Kowar wszystkich przedsiębiorców posiadających środki transportowe podlegające opodatkowaniu. Oferujemy bardzo niskie stawki podatku. Na terenie Gminy Miejskiej Kowary w roku podatkowym 2021 obowiązuje Uchwała Nr V/22/18 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych, która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z Czytaj więcej Niskie stawki podatku od środków transportowych również w 2021 roku[…]

Oferta na wydzierżawienie terenu przylegającego do muszli koncertowej

Burmistrz Miasta Kowary zaprasza wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą, zainteresowane prowadzeniem działalności gastronomicznej na terenie gminy Kowary, do składania wniosków o wydzierżawienie miejsca pod foodtracki, samochody serwujące jedzenie. Proponowany do zagospodarowania teren to teren bezpośrednio przylegający do nowo wybudowanej muszli koncertowej stanowiącej element zagospodarowania terenu przy ul. Władysława II Jagiellończyka. Miejsce, gdzie odbywają się tradycyjnie Czytaj więcej Oferta na wydzierżawienie terenu przylegającego do muszli koncertowej[…]

uwaga

Apel do zarządców wspólnot mieszkaniowych

APEL DO ZARZĄDCÓW WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH W związku z epidemią wirusa COVID-19 oraz podejmowaniem kolejnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i wywołanych nim sytuacji kryzysowych, zaleca się Zarządcom Wspólnot: – dezynfekcję klatek schodowych oraz części wspólnych w zarządzanych budynkach; – wietrzenie klatek schodowych i części wspólnych; – dezynfekcję poręczy, skrzynek pocztowych, przycisków w Czytaj więcej Apel do zarządców wspólnot mieszkaniowych[…]

informacja

Zmiana organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Kowarach

Zmiana organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Kowarach W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. dotyczącym częściowego znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem informuję, że wizyty osobiste w Urzędzie pozostają ograniczone wyłącznie do sytuacji niezbędnych dla obywateli. W sprawach z zakresu: rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych, świadczenia usług komunalnych, decyzji związanymi z inwestycjami, Czytaj więcej Zmiana organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Kowarach[…]

karkonoski system wodociągów i kanalizacji

Ograniczenie dostępu do obiektów KSWiK

Informuję, że Zarząd KSWiK Sp. z o.o. w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników Spółki, podjął decyzję o ograniczeniu dostępu do obiektów KSWiK Sp. z o.o. od dnia 16.03.2020 r. do odwołania. Ze względu na charakter świadczonych usług nie wstrzymamy się od pracy, jednak nasze obiekty będą zamknięte. W związku z powyższym prosimy Czytaj więcej Ograniczenie dostępu do obiektów KSWiK[…]

Skip to content