Lekcje na powietrzu od 23-27.09.2019r.

W ramach realizacji projektu „Utworzenie parku rekreacji rodzinnej w Kowarach” zostaną zorganizowanie przez  przez MKS Olimpia Kowary we współpracy ze Szkołami Podstawowymi nr 1 i nr 3 w Kowarach –  lekcje w parku przy ul. Karkonoskiej na powietrzu w dniach od 23-27.09.2019r. z zakresu historii parku i Kowar oraz ochrony przyrody i zmian klimatycznych dla Czytaj więcej Lekcje na powietrzu od 23-27.09.2019r.[…]

Tydzień Przedsiębiorcy – seminaria tematyczne

  Zaproszenie Mam zaszczyt zaprosić na seminaria tematyczne prowadzone w ramach Tygodnia Przedsiębiorcy, organizowane w dniach 23-27 września 2019 r. W załączeniu przesyłamy plan seminariów i dyżurów. Marzanna Damasiewicz Kierownik Inspektoratu ZUS w Jeleniej Górze Prosimy o potwierdzenie obecności : . tel. 746497245 Partner: Patronat: Zatrudniam legalnie – pracuję legalnie

Badanie GUS

Badanie GUS W dniach 16 września – 16 grudnia 2019 r. w wylosowanych mieszkaniach na terenie całego kraju, Główny Urząd Statystyczny będzie prowadził Europejskie Ankietowe Badanie Zdrowia EHIS. Ankiety dotyczyć będą oceny obecnej sytuacji zdrowotnej polskiego społeczeństwa. Zebrane informacje będą wykorzystane na potrzeby statystyki w dziedzinie zdrowia oraz tworzenia polityki zdrowotnej na poziomie krajowym i Czytaj więcej Badanie GUS[…]

Mobilna zbiórka odpadów 19-20 września 2019r.

Mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli, odzieży i tekstyliów oraz zużytych opon Uwaga !!! PROSIMY O TELEFONICZNE ZGŁASZANIE MIEJSC WYSTAWIENIA ODPADÓW :  tel. 75 718 23 96 Przypominamy, że zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów na terenie Gminy Kowary w dniach 19-20 września 2019r. na terenie Miasta Kowary odbędzie się bezpłatny wywóz Czytaj więcej Mobilna zbiórka odpadów 19-20 września 2019r.[…]

Nabór na stanowisko: ds. infrastruktury technicznej

Burmistrz Miasta Kowary OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W KOWARACH, 58-530 KOWARY, ul. 1 Maja 1a stanowisko: podinspektor ds. infrastruktury technicznej 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE: 1) wykształcenie średnie i 3 lata stażu pracy lub wykształcenie wyższe; 2) obywatelstwo polskie; 3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 4) Czytaj więcej Nabór na stanowisko: ds. infrastruktury technicznej[…]

Nabór na stanowisko: ds. zamówień publicznych

Burmistrz Miasta Kowary OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W KOWARACH, 58-530 KOWARY, ul. 1 Maja 1a stanowisko: inspektor ds. zamówień publicznych 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE: 1) wykształcenie wyższe; 2) co najmniej 3 lata stażu pracy, w tym co najmniej 2 lata poświadczonego dokumentami doświadczenia zawodowego w zakresie przygotowania i prowadzenia postępowań o Czytaj więcej Nabór na stanowisko: ds. zamówień publicznych[…]

Gmina Miejska Kowary ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Poddziałania 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych

Gmina Miejska Kowary ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Poddziałania 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych Oferty w formacie .doc., docx. lub .pdf należy przesłać do dnia 22.09.2019 roku, do godziny 15:00 na adres e-mail: Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie Czytaj więcej Gmina Miejska Kowary ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Poddziałania 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych[…]

Mobilna zbiórka odpadów 22-23 sierpnia 2019r

Mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli, odzieży i tekstyliów oraz zużytych opon Przypominamy, że zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów na terenie Gminy Kowary w dniach 22-23 sierpnia 2019r na terenie Miasta Kowary odbędzie się bezpłatny wywóz przedmiotów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli, odzieży i tekstyliów oraz zużytych opon z Czytaj więcej Mobilna zbiórka odpadów 22-23 sierpnia 2019r[…]

Przerwa w dostępie do wody ulic: 1 Maja, Jeleniogórska, Karkonoska, Dworcowa , Borusiaka

  OGŁOSZENIE KSWiK Sp. z o.o. Oddział Kowary zawiadamia mieszkańców ulic: 1 Maja, Jeleniogórska, Karkonoska, Dworcowa , Borusiaka że dnia 31.07.2019 r. od godz. 18:00 do dnia 01.08.2019 r. do godz. 5:00 będą prowadzone prace w związku z awarią na sieci wodociągowej, zatem nastąpi przerwa w dostawie wody.    

Spotkanie informacyjne w Jeleniej Górze pt. “Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych”

Spotkanie informacyjne w Jeleniej Górze pt. “Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych“ Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne, podczas którego przedstawione zostaną możliwości pozyskania ze środków unijnych wsparcia na efektywność energetyczną, w tym kompleksową modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych opartych na systemie zarządzania energią – Pożyczka na Efektywność Energetyczną Czytaj więcej Spotkanie informacyjne w Jeleniej Górze pt. “Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych”[…]

Projekt „100 obiektów na 100-lecie niepodległości”

Projekt „100 obiektów na 100-lecie niepodległości” został zainicjowany przez środowisko samorządowców, przedstawicieli lokalnych społeczności, firmy budowlane i architektów na posiedzeniu Kapituły Ogólnopolskiego  Konkursu  „Modernizacja Roku i Budowa XXI w.” Celem projektu jest nagrodzenie przedsięwzięć materialnych zakończonych trwałym efektem porealizacyjnym, powstałych w związku z obchodami stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Jest to szczególny projekt, wyróżniający się na tle Czytaj więcej Projekt „100 obiektów na 100-lecie niepodległości”[…]

Nabór na stanowisko: główny specjalista ds. zamówień publicznych

Burmistrz Miasta Kowary OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W KOWARACH, 58-530 KOWARY, ul. 1 Maja 1a stanowisko: główny specjalista ds. zamówień publicznych 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE: 1) wykształcenie wyższe; 2) co najmniej 5 lat stażu pracy w samorządzie terytorialnym; 3) doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz w Czytaj więcej Nabór na stanowisko: główny specjalista ds. zamówień publicznych[…]

Zmiana godzin pracy Urzędu Miejskiego w Kowarach

OGŁOSZENIE od 10 grudnia 2018r. zmieniają się godziny otwarcia urzędu. A zatem od najbliższego poniedziałku Urząd Miejski w Kowarach będzie pracował w godzinach: poniedziałek od 8.00 do 16.00 wtorek – środa od 7.30 do 15.30 czwartek – od 7.30 do 17.00 piątek – od 7.30 do 14.00 za wyjątkiem: Urzędu Stanu Cywilnego, który czynny jest: Czytaj więcej Zmiana godzin pracy Urzędu Miejskiego w Kowarach[…]