11 sierpnia 2017

Komisje Rady Miasta

Komisja Gospodarki Komunalnej:
P. Krzysztof Gorczyca – Przewodniczący Komisji
P. Paweł Ciszewski, P. Anna Klepacz, P. Krystyna Konieczna, P. Zofia Ujma, P.  Artur Wrona

Komisja Ładu i Porządku Publicznego:
P. Paweł Pituch – Przewodniczący Komisji
P. Beata Espenschied, P. Mariusz Kubiak, P. Kamila Pędziwiatr, P. Henryk Płoński, P. Stanisław Schmidt, P. Zofia Ujma

Komisja Oświaty i Kultury:
P. Anna Klepacz – Przewodnicząca Komisji
P. Krzysztof Gorczyca, P. Ewa Pędziwiatr, P. Zofia Ujma

Komisja Budżetu, Planowania i Finansów:
P. Artur Wrona – Przewodniczący Komisji
P. Paweł Ciszewski, P. Krzysztof Gorczyca, P. Sławomir Jakóbowski, P. Anna Klepacz, P. Krystyna Konieczna, P. Ewa Pędziwiatr, P. Paweł Pituch, P. Zofia Ujma

Komisja Ochrony Środowiska, Przemysłu, Handlu, Usług i Rolnictwa:
P. Paweł Ciszewski – Przewodniczący Komisji
P. Ewa Pędziwiatr, P. Henryk Płoński, P. Krystyna Konieczna

Komisja Rewizyjna:
P. Zofia Ujma – Przewodnicząca Komisji
P. Krzysztof Gorczyca, P. Krystyna Konieczna

Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej:
P. Krystyna Konieczna – Przewodnicząca Komisji
P. Ewa Pędziwiatr, P. Henryk Płoński, P. Zofia Ujma, P. Krzysztof Gorczyca

Komisja Sportu, Turystyki i Współpracy z Zagranicą:
P. Sławomir Jakóbowski  – Przewodniczący Komisji
P. Paweł Ciszewski, P. Anna Klepacz, P. Artur Wrona

Przedstawicielem z Rady Miejskiej do Związku Gmin Karkonoskich został
P. Mariusz Kubiak

 

Więcej o Władzach Miasta, działalności Urzędu Miejskiego i Rady Miejskiej można przeczytać w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kowary: www.bip.kowary.pl