22 czerwca 2021

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Kowary na lata 2021-2030

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Kowary na lata 2021-2030

 

Informujemy, że uchwałą nr XL/259/21 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 17 czerwca 2021r. Rada miejska w Kowarach przyjęła nowy „Plan  Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Kowary na lata 2021 – 2030”, który stanowi kluczowy element miejskiej polityki rozwoju w perspektywie do roku 2030.

Pełna treść dokumentu dostępna jest na stronie internetowej www.bip.kowary.pl w zakładce Uchwały Rady Miejskiej.

 

Skip to content