12 marca 2019

Program Rozwoju Gminy Miejskiej Kowary na lata 2016-2020

Program Rozwoju Gminy Miejskiej Kowary na lata 2016 – 2020

Informujemy, że uchwałą nr XXI/98/16 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 18 lutego 2016r. Gmina Kowary przyjęła do realizacji „Program Rozwoju Gminy Miejskiej Kowary na lata 2016 – 2020, który stanowi kluczowy element miejskiej polityki rozwoju w perspektywie do roku 2020. Pełna treść dokumentu dostępna jest na stronie internetowej www.bip.kowary.pl w zakładce Uchwały Rady Miejskiej lub w Referacie Rozwoju Lokalnego Urzędu Miejskiego w Kowarach, ul. 1 Maja 1a, 58-530 Kowary, bud. B, II piętro, pok. 25.

link do dokumentu: http://www.bip.kowary.pl/public/get_document_contents.php?id_contents=13249