27 marca 2023

Rudawska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza

Rudawska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza

Poszukujemy osoby zaginione, pomagamy ratować życie, uczymy jak ratować i propagujemy aktywność.

Od czerwca 2022r otworzyliśmy naszą działalność non profit jako stowarzyszenie zwykłe.

Każdego dnia pracujemy nad tym, aby życie społeczeństwa było bezpieczniejsze, zdrowsze i ciekawsze.

 

Co robimy?
1) organizacja pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub
narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia,
2) poszukiwania osób zaginionych
3) propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu,
4) promowanie i upowszechnianie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy
przedmedycznej,
5) ochrona środowiska naturalnego, w tym obszarów szczególnie chronionych
„Natura 2000”, parków krajobrazowych i narodowych,
6) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, regionalnej,
obywatelskiej i kulturowej

 

Ratownictwo
– grupa to doświadczeni ratownicy kwalifikowanej pierwszej pomocy i osoby przeszkolone z udzielania pierwszej pomocy,
– doraźnie patrolujemy tereny górskie, leśne oraz drogi, niosąc pomoc potrzebującym poszkodowanym
– w razie potrzeby wystawiamy patrol ratowniczy pieszy lub z pojazdem typu quad
– w każdej chwili umożliwiamy rozstawienie mobilnego punktu medycznego ( namiotu)
wyposażonego w niezbędny sprzęt ratunkowy w trakcie zdarzeń z dużą ilością poszkodowanych lub klęsk żywiołowych
– wspieramy lokalne samorządy podczas zabezpieczenia medycznego imprez nie będących imprezami masowymi
– dążymy do podjęcia współpracy z Karkonoską Grupą GOPR celem wspierania ich w ratownictwie w Rudawach Janowickich
– posiadając pojazdy terenowe 4×4 i quady, jesteśmy w stanie dojechać do poszkodowanego nawet w najcięższym terenie,

 

Poszukiwania osób zaginionych
– członkowie grupy posiadają szeroką wiedzę o terenie naszego działania, co zwiększa skuteczność poszukiwań
– edukujemy społeczeństwo w zakresie postępowania w przypadku zaginięcia osób bliskich
– prowadzimy poszukiwania na prośbę rodziny wykorzystując szczegółowy wywiad o osobie
– wspieramy w zakresie działań poszukiwawczych Policję, Powiatowy Sztab Kryzysowy oraz Państwową i Ochotnicze Straże Pożarne
– w razie odnalezienia posiadamy środki aby udzielić osobie niezbędnej pomocy przedmedycznej
– w działaniach korzystamy ze sprzętu łączności kompatybilnego ze sprzętem innych służb
– w poszukiwaniach poruszamy się pieszo lub wykorzystujemy pojazdy 4×4 i quady

 

Aktywność fizyczna
– w skład grupy wchodzą osoby uzależnione od wszelakiej aktywności fizycznej, którą
propagujemy wśród społeczeństwa. Jazda na rowerze, wędrówki, wspinaczka, siłownia
to nasz chleb powszedni.
– szkolimy się i pogłębiamy wiedzę bushcraftową i survivalową, która bardzo często
jest nieodzownym elementem ratownictwa.

 

Szkolimy się i uczymy innych
– posiadaną wiedzę nieustannie pogłębiamy w zajęciach teoretycznych i podczas
ćwiczę, które tez odbywają się z naszej inicjatywy i z udziałem innych służb
– dążymy do uzyskania uprawnień Ratownika Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy przez
wszystkich członków grupy
– współpracując z lokalnymi samorządami, prowadzimy zajęcia z pierwszej pomocy
przedmedycznej dla społeczeństwa, a w szczególności dla małych dzieci
– edukujemy jak postępować i gdzie zgłaszać zaginięcia osób poszukiwanych
– propagujemy aktywność fizyczną, zasady kultury i wzajemnego szacunku, oraz
wrażliwość na ludzką krzywdę, reagowanie na zagrożenia i uzależnienia

 

Flota
– pojazd 4×4 Nissan Terrano
– pojazd 4×4 Toyota Land Cruiser
– quad 4×4 Polaris Sportsmen 1000
– quad 4×4 Linhai Promax 500

 

Kontakt
Rudawska Grupa Poszukiwawczo Ratownicza
ul. Rudawska 69a/2
58-533 Karpniki
NIP: 611 281 93 69
Regon 522244650
czynne całą dobę:
tel: 723-586-766

Regulamin – Rudawska Grupa Poszukiwawczo Ratownicza

Portfolio – Rudawska Grupa Poszukiwawczo Ratownicza

Rudawska Grupa Poszukiwawczo Ratownicza

Skip to content