2 maja 2019

Budżet obywatelski


Wyniki głosowania – Kowarski Budżet Obywatelski 2019LINK

.


Miło nam poinformować, że przystępujemy do realizacji Kowarskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2019, zgodnie z poniższym harmonogramem oraz uchwałą Nr VI/34/19 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie Kowarskiego Budżetu, która została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego w dniu 22.03.2019 r.

link do strony z publikacją; http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2019/1961/akt.pdf


Harmonogram Kowarskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok:

1. Kampania informacyjna 8.04.2019 r. – 26.04.2019 r.

2. Od 23.04.2019 r. możliwość pobieranie wniosków w Urzędzie Miejskim w Kowarach, wnioski również do pobrania ze strony www.kowary.pl

3. Składanie wniosków: 29.04.2019 r. -17.05.2019 r. Po trzech dniach od złożenia, wnioski zostaną umieszczone na stronie.

4. Ocena wniosków 20.05.2019 r. – 24.05.2019 r.

5. Rozpatrzenie ewentualnych odwołań 24.05.2019 r. – 31.05.2019 r.

6. Głosowanie 01.06.2019 r. – 14.06.2019 r.

7. Liczenie głosów 17.06.2019 r. – 18.06.2019 r.

8. Ogłoszenie wyników 21.06.2019 r.

Uchwała Nr VI/324/19 Rady Miejskiej w Kowarach (Plik PDF)


Formularz Zgłoszeniowy projektów (Plik PDF)

Regulamin Kowarskiego Budżetu Obywatelskiego (Plik PDF)

Klauzula informacyjna (Plik PDF)

Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania (Plik PDF)


Tabela zgłoszonych projektów w ramach Kowarskiego Budżetu Obywatelskiego

L.P.Tytuł projektuStreszczenie projektuLokalizacja projektuSzacowany koszt projektu
1Mini plac zabaw dla dzieci oraz teren rekreacyjny dla mieszkańców Kowar dolnych.Mini plac zabaw ma być przeznaczony dla małych dzieci do zabawy. Usytuowanie w parku zapewnia bezpieczeństwo. Odległość do placu zabaw przy ul. Matejki to ok. 2 km. Mieszkańcy ul. Jeleniogórskiej sami posprzątali park, wycinając samosiejki. Obecnie wiele młodych rodzin z małymi dziećmi zakupiło mieszkania przy ul. Jeleniogórskiej oraz Łomnickiej. Plan przestrzennego zagospodarowania dopuszcza usytuowanie na tej działce placu zabaw.ul. Jeleniogórska Kowary 58-53020 000zł
2Czyste KowaryKosze na śmieci zostaną ustawione przy ul. Jeleniogórskiej, Władysława Grabskiego, Łomnickiej. Zależy nam na czystości w mieście i dlatego chcemy zadbać o tą część miasta. Kosze są potrzebne, aby śmieci nie trafiały na teren zielony ( skwer przy ul. Jeleniogórskej, Łomnickej, oraz ciągi komunikacyjne), jak również nie trafiłyby do rzeki Jedlica.ul. Jeleniogórska, Władysława Grabskiego, Łomnicka Kowary 58-53016 752,60 zł
3Atrakcyjniejsza Kowarska StarówkaProjekt ma na celu podniesienie atrakcyjności ”Kowarskiej Starówki” za pomocą podświetlenia wieży kościoła oo. Franciszkanów. Obiekt ten jest jednym z najwyższych obiektów w Kowarach i usytuowany jest w samym centrum miasta. Wieczorną i nocną porą będzie pięknie widoczny z deptaka i całej „Kowarskiej Starówki” oraz z innych części miasta. Stanowić on będzie wizytówkę naszego miasta, która będzie widoczna z obwodnicy, jak również gmin sąsiednich będzie zachęcała potencjalnych turystów do odwiedzenia Kowar.Kościół oo. Franciszkanów przy pl. Franciszkańskim 1 Kowary 58-53015 500,00 zł
4Nowa nawierzchnia na odcinku ulicy Sanatoryjnej 17 – Sanatoryjnej 11A w KowarachPołożenie nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku Sanatoryjna 17 – Sanatoryjna 11A w Kowarach w ramach budżetu obywatelskiego sfinansowanie 100 metrów nowej drogi. Obecnie droga nie nadaje się do użytkowania i dalszej naprawy.ul. Sanatoryjna 17 – Sanatoryjna 11A 58-530 Kowary20 000,00 zł
5Budowa infrastruktury technicznej – oświetlenie drogowe.Budowa infrastruktury technicznej, polegać będzie na wykonaniu wzdłuż ul. Malinowej w rejonie budynków 1 – 3 punktów oświetleniowych. Przyjęto autonomiczny zestaw solary 20 W z oprawą oświetleniową LED, panel fotowoltaicznym oraz akumulatorem zabudowanym na słupie. Panel fotowoltaiczny stanowić będzie źródło energii służące do ładowania akumulatorów. Montaż 4 szt. lamp solarnych na słupach aluminiowych z elastomerem w danych częściach, o wysokości do 7m, osadzony zostanie na prefabrykowanych fundamentach betonowych. ul. Malinowa na wysokości budynków nr.1 – 3 Kowary 58-53020 000,00 zł
6Plac zabaw dla dzieci w Krzaczynie.Plac zabaw ma zostać przeznaczony dla dzieci zamieszkujących w Krzaczynie. Chcielibyśmy by nasze dzieci skorzystały z tego, co w samych Kowarach mają inne osiedla. Huśtawki, karuzela, koniki bujane, zjeżdżalnia, tory przeszkód. Działka o numerze 83/5 obr. 5 Krzaczyna 20 000,00 zł
7 Plac integracyjny przy wiadukcie kolejowymProjekt ma charakter lokalny. Plac będzie miejscem spotkań dorosłych mieszkańców, młodzieży oraz rodziców z dziećmi, a także turystów odwiedzających miasto. Realizacja projektu wpłynie na poprawę infrastruktury drogowej, estetyki oraz bezpieczeństwa, a także wzmocni komunikację i więzi sąsiedzkie. Potrzeba stworzenia takiego miejsca jest bardzo duża. Dowodem na to jest zapał mieszkańców przy dotychczasowych pracach związanych z oczyszczeniem nasypu oraz działki nr 411 przeznaczanej na ten cel. działka nr 411 58-530 Kowary20 000,00 zł
8Budowa oświetlenia drogowego, celem poprawy bezpieczeństwa przy działce nr 145/3Przewiduje się budowę trzech kompleksów oświetlenia drogowego, w którego skład będzie wchodzić:
- słup aluminiowy o max wys. 7m osadzony na prefabrykowanym fundamencie betonowym założono, że będzie to autonomiczny zestaw solarny 20 W z oprawą oświetleniową LED, panelem fotowoltaicznym oraz kalumniatorem zabudowanym na słupie.
ul. Jeleniogórska działka drogowa nr 145/3 Kowary 58-53015 000,00 zł
9Ślepnąc od światełUzupełnienie infrastruktury funkcjonującej na terenie skateparku przy ulicy Parkowej:
- zakup i montaż dwóch koszy na śmieci
- zakup i montaż dwóch ławek
- odtworzenie oświetlenia poprzez montaż czterech lamp
ul. Parkowa Kowary 58-53020 000,00 zł
10Miejsca parkingowe przy Alei WolnościProjekt zakłada zlokalizowanie na obecnym pasie zieleni miejsc parkingowych przy Alei Wolności działka nr 117/1 obr. 0003 Kowary.
Zakres projektu obejmuje wybranie ziemi z istniejącego pasa zieleni, obniżenie krawężników oraz ułożenie kostki brukowej i jej ubicie.
Alei Wolności Kowary 58-530 działka nr 117/1 obr. 000320 000,00 zł
11Mini boisko do piłki nożnejProjekt zakłada przystosowanie obecnie niewykorzystanej przestrzeni zielonej pomiędzy budynkami przy ulicach Bocznej, Górniczej i Reja na mini – boisko do piłki nożnej. Projekt zakłada wyrównanie terenu, posianie trawy ustawienie dwóch bramek o wymiarach 3x2 metra oraz 3 piłko-chwytów o długości łącznej około 40m i wysokości 4m. Dwa piłko-chwyty za bramkami jeden wzdłuż boiska. Dodatkowo z jednej strony boiska zamontowanie dwóch ławek oraz kosza na śmieci. Głównym założeniem projektu jest zagospodarowanie niewykorzystanego dzisiaj (zarośniętego trawą) terenu oraz aktywizacji dzieci w wieku szkolnym do uprawiania sportu.ulice Bocznej, Górniczej i Reja Kowary 58-530 działka 460/27 Kowary Centrum C20 000,00 zł
12Przywrócenie do użytku boiska dla młodzieży i placu zabaw przy ulicy Wiejskiej (pętla)Zakup i zamontowanie bramek do piłki nożnej. Zakup przenośnych, małych bramek do piłki nożnej. Zakup i zamontowanie słupków wraz z siatką do gry w piłkę siatkową. Zakup ławek montaż. Zakup i osadzenie koszy na śmieci. Zakup i zamontowanie piłkochwytów. Zakup farb do odnowienia istniejących już koszy z tablicami do gry w piłkę koszykową. Zakup lamp oświetleniowych i koszt zamontowania z doprowadzeniem energii.ul. Wiejska (pętla) 58-530 Kowary19 900,00 zł
13Zielone KowaryProjekt obejmuje, podniesienie estetyki miasta, a w szczególności ul. Aleja Wolności, przy której brak roślinności. Droga ta jest jedną z głównych dróg dojazdowych do Centrum Kowar i niejako chcę, aby była wizytówką zachęcających do zwiedzenia i zatrzymania się w Kowarach. Zależy mi na wykonaniu nasadzenia z drzew Platan formowanych (Platanus). Drzew wysokości do 5m, korona uformowana w prostokątne ekrany. Tak uformowane drzewo będzie idealnie współgrało z niedawno wyremontowaną i przebudowaną ulicą Aleją Wolności. Drzewa swoją wysokością i formą nie będą nic zasłaniały, jak również w przyszłości nie będą zagrożeniem dla pieszych ani podróżującymi samochodami. Będą pięknie komponowały się z murem przy rzece Jedlica nadając fajnego starego klimatu dla naszego miasta.Aleja Wolności 58-530 Kowary20 000,00 zł
14Utworzenie przestrzeni rekreacyjno – zabawowej w parku przy Willi HelenaProjekt zakłada zagospodarowanie nieużytków gminnych na przestrzeni rekreacyjno – zabawową dla mieszkańców dzielnicy Wojków. Z miejscowego planu zagospodarowania terenu wynika, że działki (107/5 i 107/6, obręb ewidencyjny: 0002, przy ulicy Wojska Polskiego na wjeździe do dzielnicy od strony Centrum) mogą być przeznaczone dla sytuowania obiektów małej architektury, terenów zielonych, altan parkowych o powierzchni zabudowy do 50m/2, projekt spełniałby więc cel ich przeznaczenia. Rozpatrywany teren, będzie pełnił funkcje rekreacyjne, integracyjne, przyrodnicze, wykorzystując charakterystyczny mikroklimat przestrzeni. Celem jest uporządkowanie zaniedbanego terenu zieleni na wjeździe do dzielnicy Wojków i udostępnienie go mieszkańcom dzielnicy. Wykorzystując istniejący drzewostan, zachowane krzewy kwiatowe, chcemy stworzyć przestrzeń, atrakcyjną dla użytkowników każdej grupy wiekowej, zapewniające plenerowe miejsce do rekreacji i odpoczynku.ul. Wojska Polskiego działki nr 107/5 i 107/6 obręb ewidencyjny: 0002 58-530 Kowary20 000,00 zł