Zbiórka krwi dla pani Julity Klimczak

Mamy do Państwa gorący apel❗ Możemy pomóc naszej współmieszkance. Potrzebna jest pilnie krew rzadkiej grupy 0 Rh – (zero Rh minus) dla pani Julity Klimczak z Kowar. Niestety szara covidowa codzienność sprawia, że co raz mniej ludzi oddaje w regionie krew, a w bankach krwi zaczyna jej zwyczajnie brakować. Przez tę sytuację pani Julita czeka Czytaj więcej Zbiórka krwi dla pani Julity Klimczak[…]

Projekt pn. „Współpraca generacji Vrchlabi i Kowary”

Informujemy, że Gmina Miejska Kowary pozyskała środki zewnętrzne na projekt pn. „Współpraca generacji Vrchlabi i Kowary”. Będzie on realizowany w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.   Wnioskodawcą projektu jest Gmina Miejska Kowary. Czytaj więcej Projekt pn. „Współpraca generacji Vrchlabi i Kowary”[…]

Webinarium pn. “Wsparcie unijne na zakładanie działalności gospodarczej i rozwój kwalifikacji zawodowych”

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza na webinarium pn. “Wsparcie unijne na zakładanie działalności gospodarczej i rozwój kwalifikacji zawodowych”– 17.03.2021 r. Jelenia Góra. W trakcie spotkania informacyjnego on-line zostaną przedstawione projekty dotyczące kompleksowego wsparcia aktywizacji zawodowej m.in.: dotacje na zakładanie działalności gospodarczej, na szkolenia/staże/studia podyplomowe. Spotkanie, w formie webinarium, odbędzie się na platformie Czytaj więcej Webinarium pn. “Wsparcie unijne na zakładanie działalności gospodarczej i rozwój kwalifikacji zawodowych”[…]

ogłoszenie

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego

Burmistrz Miasta Kowary ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizacja imprez sportowych na terenie Gminy Miejskiej Kowary w roku 2021”. Pełna treść ogłoszenia o rozstrzygnięciu wraz z wynikami otwartego konkursu ofert stanowi załącznik Zarządzenia Czytaj więcej Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego[…]

Webinarium pt. „Wsparcie dolnośląskich przedsiębiorców w czasie COVID-19”

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza na webinarium pt. „Wsparcie dolnośląskich przedsiębiorców w czasie COVID-19” – 23.02.2021 r. W trakcie WEBINARIUM zostaną przedstawione informacje na temat dostępnych form wsparcia realizowanego przez ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej oraz przegląd aktualnych finansowych programów wsparcia dla MŚP, w tym wsparcie w ramach dostępnych pożyczek płynnościowych oraz Czytaj więcej Webinarium pt. „Wsparcie dolnośląskich przedsiębiorców w czasie COVID-19”[…]

Komunikat PKPS o wznowieniu wydawania żywności

Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kowarach informuje, że od dnia 15.02.2021 r. w godz. 11:00 – 13:00 wznawia wydawanie żywności (nowy towar) z programu operacyjnego „Pomoc Żywieniowa”. Tak jak poprzednio żywność będzie wydawana mieszkańcom poszczególnych ulic: 15.02.2021 r. – Ogrodowa, Grabskiego, Źródlana, Łomnicka, Dworcowa. 16.02.2021 r. – Waryńskiego, Staszica, Polna, Bukowa, 1 Maja. Czytaj więcej Komunikat PKPS o wznowieniu wydawania żywności[…]

uwaga

Przypomnienie o zimowych obowiązkach właścicieli nieruchomości

Przypominamy właścicielom, współwłaścicielom, użytkownikom wieczystym, jednostkom organizacyjnym, osobom posiadającym w zarządzie lub użytkowaniu, a także innym osobom władającym nieruchomością o spoczywającym na nich obowiązku uprzątnięcia zanieczyszczeń, w tym: śniegu lodu i błota pośniegowego z chodników położonych wzdłuż nieruchomości Wymóg ten wynika z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. Czytaj więcej Przypomnienie o zimowych obowiązkach właścicieli nieruchomości[…]

informacja

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych do zgłaszania przedstawicieli do prac komisji konkursowej

Burmistrz Miasta Kowary na podstawie: art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z póź. zm.), § 1 pkt 3 załącznika nr 1 uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kowary z organizacjami pozarządowymi oraz Czytaj więcej Zaproszenie dla organizacji pozarządowych do zgłaszania przedstawicieli do prac komisji konkursowej[…]

Docenienie Janusza Piepiory przez władze Kamienia Pomorskiego i Klubu Karate Tokaido

Miło nam poinformować o docenieniu pana Janusza Piepiory – naszego mieszkańca, członka Klubu Sportowego Funakoshi Shotokan Karate w Kowarach oraz Prezesa Dolnośląskiego Związku Karate przez władze partnerskiego miasta Kamień Pomorski i tamtejszego Klubu Karate Tokaido. Pan Janusz osiągnął duży sportowy sukces – zdobył 8 dan w karate shotokan, który to przyznawany jest tylko za nieprzerwany Czytaj więcej Docenienie Janusza Piepiory przez władze Kamienia Pomorskiego i Klubu Karate Tokaido[…]

Dlaczego śmieci drożeją?

W związku z wieloma zapytaniami dotyczącymi problemu wzrostu cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów przedstawiamy zestawienie faktów i czynników, które przyczyniły się do zaistnienia tej sytuacji. Czytając cały udostępniony tekst można się dowiedzieć się m.in.: Jakie były ceny za odbiór odpadów w Kowarach w latach 2016-2021. Jaki był wzrost cen kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów Czytaj więcej Dlaczego śmieci drożeją?[…]

Informacje o dodatku mieszkaniowym i energetycznym

Przekazujemy Państwu wszystkie niezbędne informację z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach na temat dodatków mieszkaniowych oraz dodatku energetycznego. Szczegóły poniżej.   Uprawnienia do dodatków mieszkaniowych Uprawnienia do dodatków mieszkaniowych przysługują osobom spełniającym równocześnie trzy następujące kryteria: 1. Posiadają tytuł prawny do zajmowanego mieszkania lub oczekują na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny 2. Spełniają Czytaj więcej Informacje o dodatku mieszkaniowym i energetycznym[…]

Akcja pn. “Pomóż czworonogom przetrwać zimę”

Przypominamy o akcji Związku Gmin Karkonoskich pn. „Pomóż czworonogom przetrwać zimę”. Kampania ta ma na celu zbiórkę kołder i koców dla podopiecznych Schroniska dla Małych Zwierząt w Jeleniej Górze. Dla wielu z nas zużyte i niepotrzebne części pościeli pozwolą czworonogom stworzyć wygodne i ciepłe legowiska. Jednocześnie dzieląc się tymi rzeczami, pomagamy zwierzętom, a dając drugie Czytaj więcej Akcja pn. “Pomóż czworonogom przetrwać zimę”[…]

informacja

Otwarty konkurs w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2021

Informujemy, że Burmistrz Miasta Kowary ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą: „Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizacja imprez sportowych na terenie Gminy Miejskiej Kowary w roku 2021”. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w Biurze Obsługi Klienta UM Kowary Czytaj więcej Otwarty konkurs w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2021[…]

Narodowy Program Szczepień przeciwko COVID-19

Przypominamy, że trwa Narodowy Program Szczepień przeciwko COVID-19. W pierwszej kolejności szczepieni są osoby najbardziej narażone na zakażenie z tzw. grupy “0” (mi.n. pracownicy służby zdrowia) oraz z tzw. grupy “1” (m.in. osoby starsze).   Szczegółowe informacje na temat Narodowego Programu Szczepień udzielane są pod bezpłatnym całodobowym telefonem 989 oraz na rządowej stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/informacje Czytaj więcej Narodowy Program Szczepień przeciwko COVID-19[…]

Skip to content