ZIELONO-NIEBIESKIE – To My – KOWARY

Już dziś serdecznie zapraszamy na wydarzenie pn. „ZIELONO-NIEBIESKIE – To My – KOWARY”, które odbędzie się dnia 16 marca 2024 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Kowarach, ul. Szkolna 2 w godz. 11:00–18:00. Ramowy program wydarzenia „ZIELONO-NIEBIESKIE – To My – KOWARY”: * Kowarskie Stragany – jarmark produktu i rękodzieła lokalnego, * Konferencje dotyczące tematów Czytaj więcej ZIELONO-NIEBIESKIE – To My – KOWARY[…]

ogłoszenie

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2024 zadania publicznego

Burmistrz Miasta Kowary ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2024 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizacja imprez sportowych na terenie Gminy Miejskiej Kowary w roku 2024”. Pełna treść ogłoszenia o rozstrzygnięciu wraz z wynikami otwartego konkursu ofert stanowi załącznik Zarządzenia Czytaj więcej Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2024 zadania publicznego[…]

Światowy Dzień Walki z Depresją

W dniu 23 lutego przypada ŚWIATOWY(oraz OGÓLNOPOLSKI) DZIEŃ WALKI Z DEPRESJĄ. Depresja to choroba, która pojawia się niezauważalnie. Stopniowa utrata radości życia, umiejętności cieszenia się rzeczami i wydarzeniami, które do tej pory były odczuwane jako radosne, pojawiające się zobojętnienie, narastające poczucie utraty sensu życia, poczucie beznadziejności, myśli rezygnacyjne aż po myśli samobójcze, powinny wzbudzić niepokój. Czytaj więcej Światowy Dzień Walki z Depresją[…]

“Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw” w Prokuraturze Rejonowej

Informujemy, że w dniach 19 – 23 lutego 2024 roku przypada “Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”. W tych dniach w budynku Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze przy ul. Matejki 17 w godz. od 09:00 do 15:00 osoby pokrzywdzone przestępstwem będą miały możliwość uzyskania porady prokuratora w zakresie przysługujących im praw. Zachęcamy do skorzystania z pomocy! Więcej Czytaj więcej “Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw” w Prokuraturze Rejonowej[…]

Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania ściekami

Burmistrz Miasta Kowary przypomina, że w zakresie ochrony środowiska i ochrony czystości wód, swoje obowiązki, wynikające wprost z przepisów powszechnie obowiązujących (w tym z ustawy o ochronie środowiska, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i innych), mają właściciele nieruchomości. Do obowiązków tych należy: przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy Czytaj więcej Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania ściekami[…]

Informacja dotycząca prac nad nowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

  W związku z zamiarem przystąpienia do prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowary Burmistrz Miasta wraz z Radą Miejską, informują wszystkich zainteresowanych o możliwości przekształceniem swoich nieruchomości na inne niż obecnie obowiązujące zapisy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dla wszystkich obszarów położonych w jednostkach urbanistycznych Kowar. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i przeprowadzonej analizie Czytaj więcej Informacja dotycząca prac nad nowymi planami zagospodarowania przestrzennego.[…]

Gra terenowa pn. “Polskie dzikie zwierzęta i rower”

Burmistrz Miasta Kowary zaprasza w dniu 16.03.2024 do udziału w grze terenowej pn. “Polskie dzikie zwierzęta i rower”. Wielu z Państwa zainteresowały powstające w naszym mieście ławko-stojaki na rowery Na każdym z nich można zobaczyć inny gatunek zwierząt żyjących w okolicach Karkonoszy. Zapraszamy na wyprawę szlakiem naszych Małych Przyjaciół wykonanych w metaloplastyce. Podczas spaceru odkryją Czytaj więcej Gra terenowa pn. “Polskie dzikie zwierzęta i rower”[…]

Informacja dla rodziców

Szanowny Rodzicu, jeśli podejrzewasz, że Twoje dziecko ma problem z uzależnieniem od środków psychoaktywnych lub technologii cyfrowej, po pomoc możesz udać się do PORADNI LECZENIA UZALEŻNIEŃ DZIECI I MŁODZIEŻY (STOWARZYSZENIE MONAR ) w Jeleniej Górze, mieszczącej się przy ul. Wolności 70.   Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie placówki: https://monar.biz.pl/   oferta dla dzieci i Czytaj więcej Informacja dla rodziców[…]

Informacja dotycząca rekrutacji dzieci do kowarskich szkół i przedszkola

    Informujemy, że 19 lutego 2024 r. rozpoczęła się rekrutacja do Publicznego Przedszkola, oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 oraz do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 3 w Kowarach. Wnioski są dostępne w sekretariatach poszczególnych placówek. Termin na złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do wybranej placówki mija 8 marca 2024 Czytaj więcej Informacja dotycząca rekrutacji dzieci do kowarskich szkół i przedszkola[…]

4 konkursy w ramach projektu “Zielono-niebieskie Kowary”

Przypominamy mieszkańcom Kowar, że jeszcze tylko do 29 lutego br. można zgłaszać swój do udział  w 4 konkursach w ramach projektu Zielono-niebieskie Kowary. Konkursy przeznaczone są dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. W konkursach możecie wygrać naprawdę atrakcyjne nagrody , wśród nich m.in. rower elektryczny, hulajnogę elektryczną, rower klasyczny, rolki z kaskiem, czytnik e-book, mikrofon Czytaj więcej 4 konkursy w ramach projektu “Zielono-niebieskie Kowary”[…]

Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Kowary

  Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Kowary w zakresie gospodarki odpadami odpadów innych niż komunalne. wartość ogólna przedsięwzięcia – 10.000,00 zł wysokość oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu – dotacja w wysokości 8.500,00 zł Poniżej przedstawiamy dwa bloki tematyczne w postaci filmów dotyczące edukacji ekologicznej mieszkańców Gminy Kowary : Blok edukacyjny – “Uwaga azbest” Czytaj więcej Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Kowary[…]

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn:”Utworzenie siłowni zewnętrznej na Stadionie Miejskim w Kowarach”

Informujmy, że Stowarzyszenie MKS “Olimpia” Kowary ogłosiło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn:”Utworzenie siłowni zewnętrznej na Stadionie Miejskim w Kowarach”. Szczegóły postępowania znajdują się na stronie: http://www.olimpia-kowary.pl/pilka-nozna/aktualnosci/oglaszamy-postepowanie-ofertowe/416  

ogłoszenie

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych do zgłaszania przedstawicieli do prac komisji konkursowej

Burmistrz Miasta Kowary na podstawie: art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2023 poz. 571 z póź. zm.), § 1 pkt 3 załącznika nr 1 uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kowary z organizacjami pozarządowymi oraz innymi Czytaj więcej Zaproszenie dla organizacji pozarządowych do zgłaszania przedstawicieli do prac komisji konkursowej[…]

Sterylizacja i kastracja kotów bezdomnych i wolno żyjących

Gmina Miejska Kowary  podpisała umowę z Lecznicą dla Zwierząt Michał Rokosz, Adam Januszkiewicz, ul. Jeleniogórska 8 w Kowarach na zabiegi sterylizacji i kastracji kotów bezdomnych i wolno żyjących oraz usypianie ślepych miotów zwierząt bezdomnych. Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kowarach pok. nr 5 oraz pod nr telefonu 75 6439225  

Skip to content