ogłoszenie

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego

Burmistrz Miasta Kowary ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizacja imprez sportowych na terenie Gminy Miejskiej Kowary w roku 2021”. Pełna treść ogłoszenia o rozstrzygnięciu wraz z wynikami otwartego konkursu ofert stanowi załącznik Zarządzenia Czytaj więcej Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego[…]

ARiMR

Więcej czasu na złożenie wniosku o dofinansowanie na inwestycje chroniące przed ASF lub powodzią

Więcej czasu na złożenie wniosku o dofinansowanie na inwestycje chroniące przed ASF lub powodzią Do 29 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydłużyła termin składania wniosków o wsparcie na przeciwdziałanie ASF i powodziom. Na finansowane z PROW 2014-2020 inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej do wykorzystania zostało blisko 200 mln zł. Wnioski o to wsparcie Czytaj więcej Więcej czasu na złożenie wniosku o dofinansowanie na inwestycje chroniące przed ASF lub powodzią[…]

ARiMR

Jeszcze przez miesiąc możesz złożyć wniosek i otrzymać nawet 100 tys. zł na ochronę wód przed azotanami

Jeszcze przez miesiąc możesz złożyć wniosek i otrzymać nawet 100 tys. zł na ochronę wód przed azotanami Do 26 marca, czyli o miesiąc dłużej, niż zakładano pierwotnie, rolnicy, którzy chcą w swoich gospodarstwach zrealizować inwestycje mające na celu ochronę wód przed azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, mogą składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski Czytaj więcej Jeszcze przez miesiąc możesz złożyć wniosek i otrzymać nawet 100 tys. zł na ochronę wód przed azotanami[…]

informacja

Zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych – tylko maseczki

Przypominamy, że zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych jest obowiązkowe w całym kraju. Usta i nos trzeba obowiązkowo zasłaniać m.in.: na ulicy, na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych, w autobusie, tramwaju i pociągu, w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie, w zakładzie pracy, jeśli Czytaj więcej Zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych – tylko maseczki[…]

Webinarium pt. „Wsparcie dolnośląskich przedsiębiorców w czasie COVID-19”

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza na webinarium pt. „Wsparcie dolnośląskich przedsiębiorców w czasie COVID-19” – 23.02.2021 r. W trakcie WEBINARIUM zostaną przedstawione informacje na temat dostępnych form wsparcia realizowanego przez ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej oraz przegląd aktualnych finansowych programów wsparcia dla MŚP, w tym wsparcie w ramach dostępnych pożyczek płynnościowych oraz Czytaj więcej Webinarium pt. „Wsparcie dolnośląskich przedsiębiorców w czasie COVID-19”[…]

informacja

Komunikat – przypomnienie dla zarządców i właścicieli nieruchomości o obowiązku przekazywania gminie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego.

  Przekazanie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego. Na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy (Dz. U. z 2020 r. Nr 71, poz. 611 z późn. zm.) i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. Czytaj więcej Komunikat – przypomnienie dla zarządców i właścicieli nieruchomości o obowiązku przekazywania gminie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego.[…]

Komunikat PKPS o wznowieniu wydawania żywności

Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kowarach informuje, że od dnia 15.02.2021 r. w godz. 11:00 – 13:00 wznawia wydawanie żywności (nowy towar) z programu operacyjnego „Pomoc Żywieniowa”. Tak jak poprzednio żywność będzie wydawana mieszkańcom poszczególnych ulic: 15.02.2021 r. – Ogrodowa, Grabskiego, Źródlana, Łomnicka, Dworcowa. 16.02.2021 r. – Waryńskiego, Staszica, Polna, Bukowa, 1 Maja. Czytaj więcej Komunikat PKPS o wznowieniu wydawania żywności[…]

uwaga

Przypomnienie o zimowych obowiązkach właścicieli nieruchomości

Przypominamy właścicielom, współwłaścicielom, użytkownikom wieczystym, jednostkom organizacyjnym, osobom posiadającym w zarządzie lub użytkowaniu, a także innym osobom władającym nieruchomością o spoczywającym na nich obowiązku uprzątnięcia zanieczyszczeń, w tym: śniegu lodu i błota pośniegowego z chodników położonych wzdłuż nieruchomości Wymóg ten wynika z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. Czytaj więcej Przypomnienie o zimowych obowiązkach właścicieli nieruchomości[…]

Komunikat Centralnego Biura Spisowego

Komunikat Centralnego Biura Spisowego dot. przedłużenia naboru na rachmistrzów w Narodowym Spisie Powszechnym 2021:   Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.

system gospodarowania odpadami

Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Uprzejmie informujemy, że od 16 lutego 2021 roku obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (uchwała Nr XXXIV/214/21 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik). Opłata za miesiąc luty za gospodarowanie odpadami Czytaj więcej Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych[…]

Skip to content