V edycja Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego „Aktywny Dolny Śląsk”

Informujemy, że rusza V edycja Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego „Aktywny Dolny Śląsk”. Wzorem poprzedniego roku, w tegorocznej edycji będą możliwe do realizacji projekty z siedmiu obszarów tematycznych: sportowe, turystyczne, kulturalne, wspierające działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, działania na rzecz seniorów i rozwój rzemiosła. Dolnoślązacy będą mogli współuczestniczyć w podejmowaniu decyzji Czytaj więcej V edycja Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego „Aktywny Dolny Śląsk”[…]

nabór na stanowisko

Nabór na stanowisko: inspektor ds. zamówień publicznych

Burmistrz Miasta Kowary OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W KOWARACH, 58-530 KOWARY, ul. 1 Maja 1 na stanowisko: inspektor ds. zamówień publicznych 1.WYMAGANIA NIEZBĘDNE: 1) wykształcenie wyższe; 2) co najmniej 3 lata stażu pracy, w tym co najmniej 2 lata poświadczonego dokumentami doświadczenia zawodowego w zakresie przygotowania i prowadzenia postępowań o Czytaj więcej Nabór na stanowisko: inspektor ds. zamówień publicznych[…]

Dobra atmosfera – spotkanie dla mieszkańców

  Dobra atmosfera – Dolnośląska Kampania Ekoedukacyjna zaprasza na spotkanie z mieszkańcami, na którym dowiesz się: Jak zapewnić sobie czystą energię i oszczędzić pieniądze? Z jakich środków skorzystać i nie popełnić błędów? (w tym: program Czyste Powietrze, Mój Prąd, dotacje samorządowe) Skąd się bierze smog, jak wpływa na zdrowie i jak się przed nim chronić? Czytaj więcej Dobra atmosfera – spotkanie dla mieszkańców[…]

informacja

Lekcje po chmurką

Stowarzyszenie Eurojedynka organizuje w dniach 21-27.01.2020r. lekcje na powietrzu przy współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1 i Szkołą Podstawową nr 3 w Kowarach. Zajęcia te odbędą się przy nowo postawionych tablicach informacyjno-edukacyjnych przy Muszli Koncertowej przy ul Jagiellończyka. Tematyka zajęć dla dzieci będzie dotyczyć ochrony i zanieczyszczenia środowiska oraz ochrony gleby, powietrza i wody. Lekcje Czytaj więcej Lekcje po chmurką[…]

Akcja krwiodawstwa – 29.01.2020

W imieniu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu zapraszamy na kolejną akcję oddawania krwi, która odbędzie się 29 stycznia br. (w środę) w godz. 9:30 – 13:30 w Klasztorze oo. Franciszkanów w Kowarach (Plac Franciszkański 1). Pamiętajcie, oddając krew ratujecie życie!

ogłoszenie

Zaproszenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej

Burmistrz Miasta Kowary na podstawie: art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 688 z póź. zm.), § 1 pkt 3 załącznika nr 1 uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kowary z organizacjami pozarządowymi oraz Czytaj więcej Zaproszenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej[…]

Zaproszenie na szkolenie “Moje finanse w sieci”

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia „Moje finanse i transakcje w sieci” w dniach 28, 29 i 30 stycznia 2020. Zapraszamy mieszkańców Kowar oraz Województwa Dolnośląskiego na bezpłatne szkolenia w ramach projektu „E – aktywni mieszkańcy województwa dolnośląskiego i lubuskiego”. W  styczniu 2020 odbędą się trzy szkolenia pod tytułem „Moje finanse i transakcje w sieci” Szkolenia dotyczyć Czytaj więcej Zaproszenie na szkolenie “Moje finanse w sieci”[…]

Kalendarz spotkań informacyjnych pod hasłem „Nie truj. Weź dotację. Wymień piec”

Przypominamy, że Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. organizuje dla mieszkańców Kowar spotkanie informacyjne w ramach realizowanego projektu pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację źródeł ciepła na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej”. Spotkanie pod hasłem „Nie truj. Weź dotację. Wymień piec” odbędzie się 21 stycznia 2020 roku o godzinie 9:00 w Urzędzie Miejskim w Kowarach (budynek B, II Czytaj więcej Kalendarz spotkań informacyjnych pod hasłem „Nie truj. Weź dotację. Wymień piec”[…]

informacja

Informacja o wypłatach świadczenia 500+

INFORMACJA W związku z opóźnieniami pragniemy poinformować o: Wypłata Świadczenia Wychowawczego 500+ w formie przelewu na konto bankowe zostanie zrealizowana zgodnie z terminem, 15 stycznia 2020 roku, Wypłata w kasie 15 stycznia 2020 roku Funduszu Alimentacyjnego, Świadczenia Rodzinnego oraz zasiłki stałe zostaną wypłacone w kasie Ośrodka zgodnie z terminem, Wypłata Świadczenia Wychowawczego 500+ w kasie Czytaj więcej Informacja o wypłatach świadczenia 500+[…]

karkonoski system wodociągów i kanalizacji

KSWiK – nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kowary

Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Oddział w Kowarach informuje, że w dniu 10.01.2020 r. została opublikowana decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WR.RZT.070.106.2019.PK zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kowary i tym samym orzekająca o skróceniu Czytaj więcej KSWiK – nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kowary[…]

informacja

Doręczanie tegorocznych decyzji podatkowych

  Od 27 stycznia 2020r. mieszkańcom miasta Kowary płacącym podatki od nieruchomości, rolny i leśny będą doręczane decyzje podatkowe. Akcja potrwa do 29 lutego 2020r. Pierwszą ratę trzeba będzie zapłacić do 15 marca. Decyzje podatkowe doręczane będą przez pracowników Urzędu Miejskiego. Pracownicy będą mieli identyfikatory z imieniem, nazwiskiem oraz stanowiskiem służbowym. Decyzje będą dostarczane od Czytaj więcej Doręczanie tegorocznych decyzji podatkowych[…]

Spotkanie Noworoczne 2020

Burmistrz Miasta Kowary Elżbieta Zakrzewska oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Maciej Michella serdecznie zapraszają na Spotkanie Noworoczne, które odbędzie się 16 stycznia 2020 r. o godz. 13:00 w Sali Widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach (ul. Szkolna 2). W programie m.in.: – podsumowanie 2019 roku, – plany samorządu Miasta Kowary na rok 2020, – występy dzieci Czytaj więcej Spotkanie Noworoczne 2020[…]

Skip to content