Miasto Kowary partnerem projektu pn. „Vrchlabí a Kowary – napříč generacemi“

Informujemy, że Miasto Vrchlabí realizuje projekt pn. „Vrchlabí a Kowary – napříč generacemi“ („Vrchlabí i Kowary – przez pokolenia“), w którym partnerem jest Miasto Kowary. Informacje o mikroprojekcie: W przeszłości działania w ramach projektów miasta Vrchlabí koncentrowały się głównie na młodzieży szkolnej. Projekt pn. „Vrchlabí i Kowary – przez pokolenia“ dąży do głębszej współpracy również Czytaj więcej Miasto Kowary partnerem projektu pn. „Vrchlabí a Kowary – napříč generacemi“[…]

informacja

JTBS – budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego na Osiedlu Wichrowa Równia w Kowarach.

    Szanowni Państwo, informujemy, że Gmina Miejska Kowary przystąpiła do spółki Jeleniogórskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w celu budowy mieszkań na wynajem. W naszych planach jest budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego na Osiedlu Wichrowa Równia w Kowarach z 40 lokalami mieszkalnymi i komórkami lokatorskimi. Będą to mieszkania kompletnie wykończone i wyposażone w standardzie Czytaj więcej JTBS – budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego na Osiedlu Wichrowa Równia w Kowarach.[…]

informacja

Komunikat Urzędu Miejskiego w Kowarach – w dniu 31 stycznia 2022 r. upływa termin składania wniosków o zmiany zapisów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

    Informacja dotycząca prac nad nowymi planami zagospodarowania przestrzennego W związku z zamiarem przystąpienia do prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowary Burmistrz Miasta wraz z Radą Miejską, informują wszystkich zainteresowanych o możliwości przekształceniem swoich nieruchomości na inne niż obecnie obowiązujące zapisy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dla wszystkich obszarów położonych w jednostkach Czytaj więcej Komunikat Urzędu Miejskiego w Kowarach – w dniu 31 stycznia 2022 r. upływa termin składania wniosków o zmiany zapisów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego[…]

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Kowarach

Jeżeli chcecie spędzić najbliższą niedziele (30.01) na sportowo, a do tego wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy ❤️ zapraszamy do hali sportowej Szkoła Podstawowa nr 1 w Kowarach. Tam, w tym dniu od godziny 12:00 “rządzić” będzie drużyna Milanos oraz szkoła tańca. Oto program: 🔹 godz. 12:00 – 15:00 – konkursy sportowe 🔹 godz. 16:00 – Czytaj więcej Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Kowarach[…]

informacja

Przypomnienie przedsiębiorcom o oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych oraz opłacie za korzystanie z zezwoleń na ich sprzedaż

Przypominamy, przedsiębiorcom zajmującym się m.in. sprzedażą napojów alkoholowych, że zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.) do dnia 31 stycznia 2022 r. należy: 🔸 złożyć pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w Czytaj więcej Przypomnienie przedsiębiorcom o oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych oraz opłacie za korzystanie z zezwoleń na ich sprzedaż[…]

Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”

  Informujemy, że Gmina Miejska Kowary realizuje projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia „Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię Czytaj więcej Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”[…]

Komunikat MOPS – informacja w sprawie ograniczenia osobistych wizyt w MOPS Kowary

    Szanowni Państwo, w związku z obecną sytuacją epidemiczną ze względów bezpieczeństwa wprowadzamy ograniczenia w dostępie do osobistych wizyt w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowarach. Z pracownikami prosimy kontaktować się telefonicznie lub drogą e-mailową. W przypadku spraw wymagających osobistego stawiennictwa prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu umówienia terminu wizyty. Telefony komórkowe: Sekretariat Czytaj więcej Komunikat MOPS – informacja w sprawie ograniczenia osobistych wizyt w MOPS Kowary[…]

Informacja w sprawie ograniczenia osobistych wizyt w Urzędzie Miejskim w Kowarach

  Szanowni Państwo, w związku z obecną sytuacja epidemiczną, ze względów bezpieczeństwa, wprowadzamy ograniczenia w dostępnie do osobistych wizyt w urzędzie. Z pracownikami urzędu proszę kontaktować się drogą telefoniczną, e-mailową, pocztą tradycyjną lub poprzez platformę ePUAP. W przypadku spraw wymagających osobistego stawiennictwa w urzędzie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu umówienia terminu wizyty. SPOSOBY KONTAKTU: Czytaj więcej Informacja w sprawie ograniczenia osobistych wizyt w Urzędzie Miejskim w Kowarach[…]

Użytkowanie wieczyste i przekształcenie – Terminy płatności

    Urząd Miejski w Kowarach przypomina o terminach płatności rocznych opłat za użytkowanie wieczyste i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego. Terminy płatności opłat rocznych Do 31 marca 2022 roku Opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego za 2022 rok, o której mowa w ustawie z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 Czytaj więcej Użytkowanie wieczyste i przekształcenie – Terminy płatności[…]

Powstanie wewnętrznej komunikacji osobowej w Kowarach

Dziś w naszym ratuszu miała miejsce historyczna chwila. Burmistrz Miasta Kowary po raz pierwszy w dziejach wydał zezwolenie (nr 1/2022) na wykonywanie regularnych przewozów w krajowym transporcie drogowym. Inaczej mówiąc nasz lokalny przewoźnik Partner Tour, którego właścicielem jest pan Marek Woźniak otrzymał pozwolenie na kursy osobowe w ramach kowarskiej wewnętrznej linii regularnej. W ten sposób Czytaj więcej Powstanie wewnętrznej komunikacji osobowej w Kowarach[…]

karkonoski system wodociągów i kanalizacji

Informacja dot. organizacji pracy w KSWiK Sp. z o.o.

  Informacja dot. organizacji pracy w KSWiK Sp. z o.o.   Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że w związku z pogorszeniem się sytuacji epidemicznej z dniem 24.01.2022 r. do odwołania ograniczony zostaje dostęp Klientów do obiektów administracyjnych Spółki. W kontaktach z pracownikami Spółki zaleca się korzystanie z drogi telefonicznej oraz z Czytaj więcej Informacja dot. organizacji pracy w KSWiK Sp. z o.o.[…]

informacja

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych do zgłaszania przedstawicieli do prac komisji konkursowej

Burmistrz Miasta Kowary na podstawie: art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z póź. zm.), § 1 pkt 3 załącznika nr 1 uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kowary z organizacjami pozarządowymi oraz Czytaj więcej Zaproszenie dla organizacji pozarządowych do zgłaszania przedstawicieli do prac komisji konkursowej[…]

Bezpłatna kompleksowa psychoterapia i programy terapeutyczne

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że STOWARZYSZENIE MONAR PORADNIA PROFILAKTYKI, LECZENIA I TERAPII UZALEŻNIEŃ w Jeleniej Górze, ul. Wolności 70, oferuje: kompleksową psychoterapię osób: – uzależnionych od substancji psychoaktywnych w tym alkoholu i narkotyków, – z uzależnieniami behawioralnymi, – współuzależnionych: rodziny, partnerzy programy terapeutyczne skierowane do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich Czytaj więcej Bezpłatna kompleksowa psychoterapia i programy terapeutyczne[…]

karkonoski system wodociągów i kanalizacji

Komunikat KSWiK – nowe taryfy od 18.01.2022r. – 17.01.2023r. dla Gminy Kowary

  I N F O R M A C J A Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Oddział w Kowarach informuje, że w dniu 10.01.2020 r. została opublikowana decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WR.RZT.070.106.2019.PK zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania Czytaj więcej Komunikat KSWiK – nowe taryfy od 18.01.2022r. – 17.01.2023r. dla Gminy Kowary[…]

informacja

Otwarty konkurs w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2022

Informujemy, że Burmistrz Miasta Kowary ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą: „Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizacja imprez sportowych na terenie Gminy Miejskiej Kowary w roku 2022”. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w Biurze Obsługi Klienta UM Kowary Czytaj więcej Otwarty konkurs w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2022[…]

Komunikat Związku Banków Polskich – co zrobić w przypadku utraty dokumentów

  Co zrobić w przypadku utraty dokumentów? Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy innego dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem, mogący doprowadzić do szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji związanych z wykorzystaniem naszych danych do celów przestępczych. UTRACONE DOKUMENTY NALEŻY NAJPIERW ZASTRZEC W BANKU – to kilkanaście tysięcy placówek w całym kraju (w Czytaj więcej Komunikat Związku Banków Polskich – co zrobić w przypadku utraty dokumentów[…]

Skip to content