Nabór na stanowisko: specjalista ds. funduszy pomocowych i rozwoju

  Burmistrz Miasta Kowary OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W KOWARACH, 58-530 KOWARY, ul. 1 Maja 1a stanowisko: specjalista ds. funduszy pomocowych i rozwoju   1.WYMAGANIA NIEZBĘDNE: 1) wykształcenie wyższe i 3 lata stażu pracy; 2) obywatelstwo polskie; 3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 4) Czytaj więcej Nabór na stanowisko: specjalista ds. funduszy pomocowych i rozwoju[…]

Nabór na stanowisko: specjalista ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami

  Burmistrz Miasta Kowary ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Kowarach, 58-530 Kowary, ul. 1 Maja 1a specjalista ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami   1.WYMAGANIA NIEZBĘDNE: 1) wykształcenie średnie i co najmniej 3 lata stażu pracy lub wykształcenie wyższe ; 2) doświadczenie w zakresie niżej wymienionych zadań wykonywanych na stanowisku; Czytaj więcej Nabór na stanowisko: specjalista ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami[…]

Nabór na stanowisko: specjalista ds. infrastruktury technicznej

  Burmistrz Miasta Kowary OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W KOWARACH, 58-530 KOWARY, ul. 1 Maja 1a stanowisko: specjalista ds. infrastruktury technicznej   1.WYMAGANIA NIEZBĘDNE: 1) wykształcenie średnie i 3 lata stażu pracy lub wykształcenie wyższe; 2) obywatelstwo polskie; 3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; Czytaj więcej Nabór na stanowisko: specjalista ds. infrastruktury technicznej[…]

Komunikat o niedokarmianiu dzikich zwierząt

  PROSIMY NIE DOKARMIAĆ ZWIERZĄT W LESIE SAME DOSKONALE DAJĄ SOBIE RADĘ Dokarmiając zwierzęta zmieniasz ich nawyki Raz nauczone przyjdą znowu Głównym powodem pojawiania się dzików w mieście jest łatwy dostęp do pożywienia. Karmiona dzika zwierzyna coraz bardziej przyzwyczaja się do łatwego dostępu do pożywienia i uczy tego swoje potomstwo. Należy dbać o to, aby Czytaj więcej Komunikat o niedokarmianiu dzikich zwierząt[…]

Komunikat Koła Łowieckiego “Knieja”

  Szanowni mieszkańcy Kowar Zima w pełni. Okres ten charakteryzuje się wzmożoną aktywnością dzików, które żerują w pobliżu siedzib ludzkich. Najbardziej niebezpieczne są zwłaszcza samice wychodzące z młodymi.Coraz częstsze pojawianie się dzików w sąsiedztwie siedzib ludzkich jest następstwem urbanizacji i ekspansji człowieka. Ze względu na coraz mniejszą powierzchnię upraw dziki szukają pokarmu w innych obszarach, Czytaj więcej Komunikat Koła Łowieckiego “Knieja”[…]

Nabór na stanowisko: specjalista ds. obsługi Rady Miejskiej

  Burmistrz Miasta Kowary OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W KOWARACH, 58-530 KOWARY, ul. 1 Maja 1a specjalista ds. obsługi Rady Miejskiej 1.WYMAGANIA NIEZBĘDNE: 1) wykształcenie co najmniej średnie ; 2) obywatelstwo polskie; 3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu Czytaj więcej Nabór na stanowisko: specjalista ds. obsługi Rady Miejskiej[…]

Zarządzenie w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach

ZARZĄDZENIE NR 168/2019 BURMISTRZA MIASTA KOWARY z dnia 29 października 2019 r.w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), Czytaj więcej Zarządzenie w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach[…]

Nabór na stanowisko: podinspektor ds. kadr – Przedłużenie terminu składania ofert do dnia 12 listopada 2019r.

    Burmistrz Miasta Kowary OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W KOWARACH, 58-530 KOWARY, ul. 1 Maja 1a podinspektor ds. kadr   Przedłużenie terminu składania ofert do dnia 12 listopada 2019r.     1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE: 1) wykształcenie wyższe; 2) obywatelstwo polskie; 3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z Czytaj więcej Nabór na stanowisko: podinspektor ds. kadr – Przedłużenie terminu składania ofert do dnia 12 listopada 2019r.[…]

Informacja dla Przedsiębiorców – Rejestr BDO

  BDO jest narzędziem, które umożliwi skuteczną kontrolę rynku gospodarki odpadami, przyczyniając się tym samym do efektywniejszego wspierania organów inspekcji ochrony środowiska w walce z nieprawidłowościami występującymi w tym sektorze. Integralną częścią BDO jest Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, który został uruchomiony 24 stycznia 2018 r. Od 1 stycznia 2020 Czytaj więcej Informacja dla Przedsiębiorców – Rejestr BDO[…]

Informacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego informuje o sporządzeniu projektu uchwały sejmiku województwa dolnośląskiego w sprawie podziału województwa dolnośląskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodu łowieckiego do kategorii. W załączeniu: Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2019r.

Nabór na stanowisko: referent ds. mniejszości narodowych i etnicznych oraz rozwiązywania problemów alkoholowych

Burmistrz Miasta Kowary OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W KOWARACH, 58-530 KOWARY, ul. 1 Maja 1a stanowisko: referent ds. mniejszości narodowych i etnicznych oraz rozwiązywania problemów alkoholowych   1.WYMAGANIA NIEZBĘDNE: 1)wykształcenie średnie i 2 lata stażu pracy lub wykształcenie wyższe; 2)obywatelstwo polskie; 3)pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni Czytaj więcej Nabór na stanowisko: referent ds. mniejszości narodowych i etnicznych oraz rozwiązywania problemów alkoholowych[…]

Informacja – kontrola zbiorników bezodpływowych

  Urząd Miejski w Kowarach informuje, iż rozpoczęły się kontrole właścicieli nieruchomości, którzy posiadają zbiorniki bezodpływowe i którzy nie mają możliwości technicznych do podłączenia się do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., Czytaj więcej Informacja – kontrola zbiorników bezodpływowych[…]

Zawiadomienie – konsultacje społeczne

  ZAWIADOMIENIE Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego ogłasza konsultacje społeczne w sprawie zmiany nazwy Powiatu Jeleniogórskiego na Powiat Karkonoski. I. PRZEDMIOT I TERMIN 1. Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii mieszkańców Powiatu Jeleniogórskiego w przedmiocie zmiany nazwy Powiatu Jeleniogórskiego na Powiat Karkonoski. 2. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby, które ukończyły 16 rok życia mające Czytaj więcej Zawiadomienie – konsultacje społeczne[…]