nadleśnictwo śnieżka

Komunikat Nadleśnictwa Śnieżka dot. wycinki drzew

Nadleśnictwo “Śnieżka”, w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, (t.j. Dz.U. 2021 poz.247), informuje: Prace związane z pozyskaniem drewna prowadzone są w oparciu o Plan Urządzenia Czytaj więcej Komunikat Nadleśnictwa Śnieżka dot. wycinki drzew[…]

ARiMR

Komunikat ARiMR – wypalanie traw grozi utratą dopłat

Z nastaniem przedwiośnia rośnie zagrożenie pożarowe związane z wypalaniem traw. Warto przypomnieć, że proceder ten jest niezgodny z prawem i grożą za niego surowe sankcje karne oraz cofnięcie dopłat wypłacanych przez ARiMR. Jak groźny jest pożar łąk, można było przekonać się wiosną ubiegłego roku, kiedy płonęły tereny Biebrzańskiego Parku Narodowego, a akcja gaśnicza trwała kilkanaście Czytaj więcej Komunikat ARiMR – wypalanie traw grozi utratą dopłat[…]

informacja

Apel do mieszkańców Kowar

APEL DO MIESZKAŃCÓW KOWAR W związku z trwającą debatą publiczną co do szkodliwości glifosatu zwracam się do mieszkańców Kowar, podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie miasta, rolników i ogrodników o zaprzestanie stosowania tego środka na terenie miasta. Glifosat to organiczny związek chemiczny, wykorzystywany głównie w popularnych środkach chwastobójczych. Międzynarodowa Agencja Badań istniejąca przy WHO wydała oświadczenie, Czytaj więcej Apel do mieszkańców Kowar[…]

nabór na stanowisko

Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor ds. wymiaru i windykacji podatków i opłat

Burmistrz Miasta Kowary Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Kowarach, 58-530 Kowary, ul. 1 Maja 1a stanowisko: Inspektor ds. wymiaru i windykacji podatków i opłat   Wymagania niezbędne: 1) obywatelstwo polskie; 2) wykształcenie wyższe; 3) co najmniej 3 lata stażu pracy, w tym w samorządzie terytorialnym, co najmniej 1 rok; 4) Czytaj więcej Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor ds. wymiaru i windykacji podatków i opłat[…]

nabór na stanowisko

Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze – zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Burmistrz Miasta Kowary Ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Kowarach, 58-530 Kowary, ul. 1 Maja 1 a Wymagania niezbędne: 1) obywatelstwo polskie; 2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych; 3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo Czytaj więcej Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze – zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego[…]

informacja

Komunikat – ograniczenie obsługi Wydziału Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Kowarach

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że z przyczyn niezależnych od nas, związanych z nieobecnością pracowników, zmuszeni jesteśmy ograniczyć obsługę interesantów w Wydziale Spraw Społecznych od dnia 15 kwietnia 2021 r. do odwołania. Sprawy związane ze złożeniem wniosku o dowód osobisty oraz z działalnością gospodarczą można załatwić za pośrednictwem platformy e-PUAP bądź w pobliskich urzędach tj. Urząd Czytaj więcej Komunikat – ograniczenie obsługi Wydziału Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Kowarach[…]

Wiosenna akcja sprzątania “Czyste Karkonosze”

RAZEM DBAMY O ŚRODOWISKO Związek Gmin Karkonoskich oraz Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach-Kostrzycy  zapraszają wszystkich chętnych z gmin członkowskich do udziału w wiosennej akcji sprzątania „Czyste Karkonosze” Akcja trwa do 30 kwietnia 2021 r. Zapewniamy worki i rękawiczki Informacje w Związku Gmin Karkonoskich, tel. 75 718 24 15, 75 718 33 23

informacja

Komunikat – akcja informacyjna “Zakaz wypalania traw”

Akcja informacyjna ! ZAKAZ WYPALANIA TRAW ! Wybrane przepisy prawne dotyczące wypalania traw USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2020, poz. 55) Art. 124 „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. Art. 131, pkt 12 „Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, Czytaj więcej Komunikat – akcja informacyjna “Zakaz wypalania traw”[…]

informacja

Komunikat Urzędu Miejskiego w Kowarach – ponowne otwarcie Wydziału Spraw Społecznych

KOMUNIKAT Uprzejmie informujemy, że Wydział Spraw Społecznych wznawia bieżącą obsługę klientów. Terminy wizyt można umawiać pod nr tel. 75 64 39 227. Jednocześnie nadal zachęcamy do załatwiania spraw związanych z działalnością gospodarczą, złożeniem wniosku o dowód osobisty czy z zakresu meldunków drogą elektroniczną – poprzez platformę e-PUAP, co znacznie przyśpiesza termin załatwienia sprawy.

informacja

Komunikat Burmistrza Miasta Kowary dotyczący wizyt w Urzędzie Miejskim w Kowarach

Szanowni Państwo, od 20 marca do 9 kwietnia na terenie całej Polski obowiązują zaostrzone restrykcje, w związku z tym apeluję do Państwa o rezygnację z osobistych wizyt w Urzędzie i załatwianie spraw telefonicznie, elektronicznie, za pośrednictwem Poczty Polskiej, lub wrzucając korespondencję do pojemnika umieszczonego w holu budynku A. Wizyty osobiste w Urzędzie pozostają ograniczone wyłącznie do sytuacji niezbędnych Czytaj więcej Komunikat Burmistrza Miasta Kowary dotyczący wizyt w Urzędzie Miejskim w Kowarach[…]

Skip to content