Spotkanie Informacyjne dla Obecnych i Przyszłych Przedsiębiorców

Serdecznie zapraszamy osoby chcące założyć działalność gospodarczą oraz osoby, które chciałyby rozwinąć prowadzoną przez siebie działalność na: spotkanie konsultacyjno-szkoleniowe dotyczące: zasad przyznawania pomocy oraz lokalnych kryteriów wyboru, obowiązujących w ramach wsparcia z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) 2014-2020(2023). Spotkanie odbędzie się: 18.12.2017 r., godz. 14.00-17.00. Czytaj więcej Spotkanie Informacyjne dla Obecnych i Przyszłych Przedsiębiorców[…]

Skip to content