11 grudnia 2019

Edukacyjny Klub Seniora w Kowarach

Gmina Miejska Kowary zaprasza seniorów 60+, mieszkańców Kowar do zgłaszania swojego uczestnictwa w zajęciach Edukacyjnego Klub Seniora w Kowarach, w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR+” ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Klub Seniora będzie funkcjonował w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kowarach przy ul. Szkolnej 1 w Kowarach. Edukacyjny Klub Seniora rozpocznie działalność od 01.01.2020r. W ramach Klubu zaplanowano organizację zajęć dla min 20 osobowej grupy, min.: warsztaty muzyczne, zajęcia ogrodniczo-florystyczne, zajęcia manualne, zajęcia z psychologiem, zajęcia kulinarne, zajęcia ruchowe z fizjoterapeutą, koła zainteresowań, zespoły tematyczne, warsztaty artystyczne, ruchowe, rekreacyjne, rehabilitacyjne, imprezy kulturalne, turystyczne i okolicznościowe. Zgłoszenia prosimy składać od dnia 11.12.2019 do 18.12.2019 na formularzach, znajdujących się w załączonym pliku pod Regulaminem Rekrutacji Uczestników Edukacyjnego Klubu Seniora w Kowarach w Biurze Obsługi Klienta w budynku Urzędu Miejskiego w Kowarach,
ul. 1 Maja 1a, 58-530 Kowary, pokój nr 1 – w dni robocze w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Kowarach. Zapraszamy na spotkanie informacyjne w dniu 11.12.2019r. oraz 18.12.2019r. na godz. 15.00 do Urzędu Miejskiego w Kowarach ul. 1 Maja 1, Budynek B, 2 piętro, pokój 24

 

Regulamin Rekrutacji wraz załącznikamiLink