11 sierpnia 2020

msr

Miejska Służba Ratownicza
ul. Zamkowa 2A
58-530 Kowary

Komendant – Wiesław Kędzierski tel. 695 118 998
Sprawy gospodarcze Roman Wolak tel. 502 909 467


Zarządzanie kryzysowe

Artur Górnicki – 601 491 237


Straż Pożarna 998

Policja 997

Pogotowie Ratunkowe 999

Alarmowy 112Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez:
1. zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,
2. zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia ,
3. prowadzenie działań ratowniczych.

Miejska Służba Ratownicza jest jednostką organizacyjną powołaną do realizacji zadań nałożonych na Gminę w zakresie:
1. ochrony przeciwpożarowej,
2. ochrony przed powodzią,
3. ochrony przed innymi zagrożeniami lokalnymi, klęskami żywiołowymi, katastrofami itp.,
4. innych działań przewidzianych przez ustawy, a należących do zakresu działania gminy.

Realizacja powyższych zadań polega na:
– działaniach profilaktycznych,
– działaniach ratowniczych i usuwaniu skutków zdarzeń,
– szkoleniach,
– działaniach kontrolnych,
– innych działaniach organizacyjnych.

Miejska Służba Ratownicza działa w granicach administracyjnych Gminy Kowary.
Zasady użycia sił i środków jednostki poza terenem działania, w tym również udział w ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną ustala Burmistrz Miasta w drodze porozumienia z Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze.

Skip to content