Happening pt. “Mówmy miłością, a nie złością”

Zapraszamy do wzięcia  udziału w wyjątkowym wydarzeniu organizowanym przez Liceum Ogólnokształcące im. St. Lema w Kowarach pn. “Mówmy miłością, a nie złością” Happening odbędzie się 22 stycznia od godz. 19:00 na planu przy ul. Władysława II Jagiellończyka. To spoleczno-kulturowe wydarzenie jest odpowiedzą kowarskiej młodzieży na niedawne wydarzenia. Organizatorzy, przygotowali, krótką impresję na temat języka współczesnego Czytaj więcej Happening pt. “Mówmy miłością, a nie złością”[…]

Ferie z „Alicją w Krainie Czarów” w bibliotece

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież na kolejne zajęcia organizowane przez naszą bibliotekę podczas ferii zimowych. Spotkania odbywać się będą w Filii nr 1 w Wojkowie, ul. Górna 2. Zajęcia przeznaczone są dla wszystkich chętnych dzieci w wieku od 9 do 14 lat.   Szczegółowy program: 25.01 piątek, 16.00-18.00 – Projektujemy własną Krainę Czarów. Zajęcia plastyczne Czytaj więcej Ferie z „Alicją w Krainie Czarów” w bibliotece[…]

27. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Kowarach

Serdecznie zapraszamy na tegoroczny finał WOŚP w Kowarach, który odbędzie się w najbliższą niedzielę 13 stycznia br. na terenie dawnego zakładu “Lignum” przy ulicy Karkonoskiej.   Program dnia: 12-30-15.30 – przejażdżki “wrakami” po terenie zamkniętym – plac naprzeciw Stadionu Miejskiego przy ulicy Karkonoskiej 15.30 – rozpoczęcie występów 15.35-15.50 – Szybiak Dance Studio 15.50-16.00 – licytacja Czytaj więcej 27. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Kowarach[…]

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kowarach – 23.01.2019

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza do Kowar w dniu 23.01.2019r. w godzinach 10:30-13:30 do skorzystania z bezpłatnych konsultacji na temat wsparcia ze środków Funduszy Europejskich. W ramach Mobilnego  Punktu  Informacyjnego  pracownik Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze  będzie pełnić dyżur w Kowarach. Podczas Mobilnych Punktów Informacyjnych, mających formę indywidualnych konsultacji bezpośrednich, Czytaj więcej Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kowarach – 23.01.2019[…]

informacja

Obowiązek uprzątnięcia zanieczyszczeń, w tym błota, śniegu, lodu z chodników położonych wzdłuż nieruchomości

Przypominamy właścicielom, współwłaścicielom, użytkownikom wieczystym, jednostkom organizacyjnym, osobom posiadającym w zarządzie lub użytkowaniu, a także innym osobom władającym nieruchomością o spoczywającym na nich obowiązku uprzątnięcia zanieczyszczeń, w tym błota, śniegu, lodu z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Wymóg ten wynika z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu Czytaj więcej Obowiązek uprzątnięcia zanieczyszczeń, w tym błota, śniegu, lodu z chodników położonych wzdłuż nieruchomości[…]

Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Kowarach – numer 1/2019

 Miło nam poinformować, że ukazał się już pierwszy numer nowego “Biuletynu Informacyjnego Urzędu Miejskiego w Kowarach”. Znajdziecie w nim wiele przydatnych informacji dotyczących zarówno spraw miejskich, jak i tych leżących w gestii lokalnego samorządu. Biorąc do ręki 36-stronnicowy Biuletyn możecie także liczyć na wiele praktycznych wskazówek oraz kontaktów do kowarskich urzędów, szkół, szpitali, przychodni i Czytaj więcej Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Kowarach – numer 1/2019[…]

nabór na stanowisko

Nabór na stanowisko: goniec-pracownik gospodarczy

  Burmistrz Miasta Kowary zatrudni pracownika na stanowisku goniec-pracownik gospodarczy W URZĘDZIE MIEJSKIM W KOWARACH, 58-530 KOWARY, ul. 1 Maja 1a 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE: 1) wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe; 2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 3) obywatelstwo polskie; 2. WYMAGANIA DODATKOWE: 1) znajomość topografii miasta; 2) komunikatywność, w Czytaj więcej Nabór na stanowisko: goniec-pracownik gospodarczy[…]

informacja

Komunikat do przedsiębiorców – Zmiany w okresie przechowywania akt pracowniczych

Zmiany w okresie przechowywania akt pracowniczych. Od 1 stycznia 2019 r. będzie Ci łatwiej przechowywać akta pracownicze pracowników i zleceniobiorców. Zdecydujesz, czy będziesz przechowywać i archiwizować dokumentację pracowniczą w formie papierowej czy elektronicznej. Dokumenty pracowników, których zatrudnisz po 2018 r., będziesz przechowywać tylko przez 10 lat. Będziesz również mieć możliwość, żeby skrócić z 50 do Czytaj więcej Komunikat do przedsiębiorców – Zmiany w okresie przechowywania akt pracowniczych[…]

ogłoszenie

Zaproszenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej

Burmistrz Miasta Kowary na podstawie: art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 450 z póź. zm.), § 1 pkt 3 załącznika nr 1 uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kowary z organizacjami pozarządowymi oraz Czytaj więcej Zaproszenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej[…]

karta dużej rodziny

Karta Dużej Rodziny także dla rodziców dorosłych dzieci

Od 01.01.2019 r. Karta Dużej Rodziny także dla rodziców dorosłych dzieci Od 1 stycznia 2019 roku Karta Dużej Rodziny przysługuje tym rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Nie będzie miał znaczenia ich wiek w chwili składania wniosku. Karta Dużej Rodziny (KDR) to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla Czytaj więcej Karta Dużej Rodziny także dla rodziców dorosłych dzieci[…]

Skip to content