Ankieta stanu bezpieczeństwa pieszego w ruchu drogowym na terenie miasta Kowary

Szanowni Państwo,
Władze Miasta Kowary pragną podjąć nowe działania służące poprawie bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym, ograniczeniu liczby niebezpiecznych zdarzeń drogowych z udziałem pieszych i kierowców, wykorzystaniu nowych możliwości technicznych w zakresie poprawy bezpieczeństwa pieszych i osób zmotoryzowanych, wzrostowi poczucia bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród wszystkich uczestników.
Prosimy więc o wypełnienie niniejszej ankiety. Ankieta jest anonimowa, a uzyskane informacje posłużą wyłącznie poszukiwaniom najskuteczniejszych metod poprawy bezpieczeństwa w Mieście Kowary.
Ma ona na celu przeprowadzenie analizy kolejnych zagrożeń i realnych potrzeb mieszkańców Kowar, zbadanie poziomu świadomości bezpiecznych zachowań oraz poczucia poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Niniejsza ankieta będzie dostępna w formie elektronicznej na stronie internetowej www.kowary.pl oraz w formie papierowej w Biurze Obsługi Klienta, UM Kowary, ul. 1 Maja 1a, pokój nr 1 w dniach od 18.02.2020 r.
do 25.02.2020 r. W przypadku wypełnienia ankiety w formie papierowej prosimy o dostarczenie wypełnionego formularza do Biura Obsługi Klienta UM w Kowarach (Budynek A UM w Kowarach, pok. nr 1).
Wyniki ankiety będą podane do wiadomości publicznej po 13.03.2020r.

 

Link do ankiety ->

Skip to content