Badanie GUS

Badanie GUS

Główny Urząd Statystyczny - logo

W dniach 16 września – 16 grudnia 2019 r. w wylosowanych mieszkaniach na terenie całego kraju, Główny Urząd Statystyczny będzie prowadził Europejskie Ankietowe Badanie Zdrowia EHIS. Ankiety dotyczyć będą oceny obecnej sytuacji zdrowotnej polskiego społeczeństwa. Zebrane informacje będą wykorzystane na potrzeby statystyki w dziedzinie zdrowia oraz tworzenia polityki zdrowotnej na poziomie krajowym i europejskim.

Ankieter wyposażony będzie w legitymację wydaną przez Urząd Statystyczny we Wrocławiu. Tożsamość ankietera można zweryfikować dzwoniąc pod nr Infolinii Statystycznej tel. 22 279 99 99 (opłata zgodna z taryfą operatora) lub do Urzędu Statystycznego we Wrocławiu tel. 71 37 16 333, 71 37 16 389.

Skip to content