Bezpłatne indywidualne konsultacje na temat wsparcia ze środków Funduszy Europejskich

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza mieszkańców miasta Kowary do skorzystania z bezpłatnych konsultacji indywidualnych na temat wsparcia ze środków Funduszy Europejskich. Odbędą się one 30 marca 2021 r. w godz. 10.00-12.00.W imieniu organizatora serdecznie zapraszamy!
Podczas indywidualnych konsultacji bezpośrednich, będzie można uzyskać informacje o możliwościach otrzymania dofinansowania z Funduszy Europejskich oraz o zasadach ubiegania się o dotacje. Konsultant przedstawi aktualne możliwości wsparcia – w tym również pożyczki i poręczenia finansowane ze środków UE przeznaczone na rozpoczęcie czy rozwój działalności gospodarczej. Z konsultacji mogą skorzystać wszystkie podmioty oraz osoby zainteresowane tematyką wsparcia z Unii Europejskiej (osoby fizyczne, przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe).
W celu zgłoszenia się na konsultacje prosimy o przesłanie maila, na adres: do 29.03.2021 roku. W tytule maila proszę wpisać: „Konsultacje on-line –Kowary”. W odpowiedzi uczestnik otrzyma indywidualny link do rozmowy poprzez Skype/ZOOM. Nie ma potrzeby zakładania kont na tych platformach. Spotkania będą umawiane na konkretną godzinę.
Skip to content