Bezpłatne szkolenie dla mieszkańców Kowar i Dolnego Śląska – Moje finanse i transakcje w sieci

Zachęcamy mieszkańców Kowar oraz Województwa Dolnośląskiego do udziału w bezpłatnym szkoleniu “Moje finanse i transakcje w sieci”, które będzie realizowane w ramach projektu “E-aktywni mieszkańcy województwa dolnośląskiego i lubuskiego”.

Szkolenie 2 – dniowe, harmonogram:

1 dzień szkolenia: 27.08.2019 (wtorek) w godzinach 8:00-14:00,
2 dzień szkolenia 28.08.2019 (środa) w godzinach 8:00-14:00 – łącznie 12 godzin.

Zapisy odbywają się drogą elektroniczną, formularz elektroniczny znajduje się pod linkiem: LINK lub telefonicznie pod nr telefonu: 75 64 39 229.

 

Ważne informacje:
1. W szkoleniach mogą wziąć udział tylko mieszkańcy Województwa Dolnośląskiego!
2. W szkoleniach może wziąć udział tylko osoba, która na dzień przed terminem danego szkolenia ma ukończone 25 lat!
3. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia i realizacji projektu, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu!
4. Jedna osoba może wziąć udział tylko w jednym szkoleniu!
5. Zapraszamy do projektu również osoby niepełnosprawne!
6. Szkolenie 2 – dniowe: 1 dzień szkolenia: 27.08.2019 (wtorek) w godzinach 8:00-14:00, 2 dzień szkolenia 28.08.2019 (środa) w godzinach 8:00-14:00.
7. Każdy uczestnik szkolenia będzie miał dostęp do zakupionego w ramach projektu laptopa.
8.Szkolenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kowarach, budynek B, ul. 1 Maja 1, 58-530 Kowary, II piętro, sala nr 24, obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych – posiada windę.
9. Osoba kontaktowa: Marta Weinke, tel. 75 64 39 229, e-mail:

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Skip to content