Budowa bezpiecznych przejść i drogi dla pieszych na zbiegu ulic L. Waryńskiego i St. Staszica w Kowarach

Z przyjemnością informujemy, że Gmina Miejska Kowary otrzymała informację o dofinansowaniu ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację projektu pn.: „Budowa bezpiecznych przejść i drogi dla pieszych na drodze gminnej nr 115856 D i nr 115858 D na zbiegu ul. Ludwika Waryńskiego i ul. Stanisława Staszica w Kowarach”.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Skrzyżowanie objęte zadaniem znajduje się u zbiegu ul. Ludwika Waryńskiego i Stanisława Staszica w Kowarach. Zlokalizowane są na nim obecnie dwa niebezpieczne przejścia dla pieszych, które kwalifikują się do przebudowy.

Zaplanowano w miejscu starych przejść na skrzyżowaniu budowę trzech bezpiecznych przejść dla pieszych wyniesionych na jednej wspólnej platformie – wyspie z zastosowaniem nowej organizacji ruchu i postawieniem nowych znaków pionowych i poziomych oraz budowę 2 odcinków drogi dla pieszych (przy SP1) umożliwiających dojście do nowo utworzonych przejść.

Planowany termin realizacji inwestycji: 10.2023 r. – 08.2024 r.
Całkowita wartość zadania: 212 454,00 zł
Dofinansowanie: 169 963,20 zł (80 %)
Wkład własny: 42 490,80 zł (20 %)

Skip to content