Dni Rzecznika Finansowego

Rzecznik Finansowy oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – Filia w Jeleniej Górze zapraszają na “Dni Rzecznika Finansowego”, które odbędą się w dniu 25 marca br. w Edukacyjnym Klubie Seniora w Kowarach (ul. Szkolna 1).
W programie:
🔹17.00 – Uroczyste powitanie i prezentacja osób z Biura Rzecznika Finansowego (Powitanie – Burmistrz Miasta Kowary – Elżbieta Zakrzewska; prezentacja przybyłych gości z Biura Rzecznika Finansowego – Robert Kurek)
🔹17.05 – “Instytucja Rzecznika Finansowego – korzyści dla konsumentów” – dr hab. Robert Kurek, prof. UEW, Członek Doradczego Komitetu Naukowego przy Rzeczniku Finansowym
🔹17.30 – „Jak zabezpieczyć swoje finanse?” – dr K. Mendecka, dr M. Ożóg, dr M. Próchnicki, dr M. Jakubiec (Biuro Rzecznika Finansowego)
🔹18.20 – Rozmowy z pracownikami Biura Rzecznika Finansowego przy poczęstunku na słodko.
Skip to content