Druga edycja “Kowarskich Straganów” coraz bliżej

Przypominamy już dziś, że do naszego kolejnego kowarskiego jarmarku coraz bliżej! Organizują go na Starówce pod hasłem „Kowarskie Stragany- jarmark produktu regionalnego w Krainie Ducha Gór” w dniu 1 sierpnia br. (niedziela) Stowarzyszenie Miłośników Kowar oraz Gmina Miejska Kowary.
Wkrótce podamy szczegółowy program, a dziś zapraszamy (poza wystawcami) lokalnych kolekcjonerów, którzy chcieliby pochwalić się swoimi ciekawymi zbiorami. Chętnych prosimy o kontakt na adres e-mail lub kontakt telefoniczny Agnieszka Kolaszt 75 64 39 229.
Celem projektu jest zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnej w ilości 100 osób we wspólną organizację jarmarku pt. „Kowarskie Stragany – jarmark produktu lokalnego w Krainie Ducha Gór” organizowanego w ramach Festiwalu Ducha Gór na obszarze LSR w terminie od lipca do września 2021 r. oraz promocja regionu i jego potencjału, produktów i usług lokalnych wśród turystów .
Zadanie realizowane jest ze środków przyznanych przez LGD Partnerstwo Ducha Gór w ramach projektu grantowego „Włączenie społeczne poprzez realizację Festiwalu Ducha Gór” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego LGD Partnerstwo Ducha Gór „Kowarskie Stragany – jarmark produktu lokalnego w Krainie Ducha Gór”. “
Skip to content