Dwa nowoczesne przejścia dla pieszych w Kowarach – informacja o dofinansowaniu projektu

Uprzejmie informujemy, że złożony przez Gminę Kowary wiosek projektowy do rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka, edycja 2019 – został zakwalifikowany do dofinansowania. Projekt pn. “Bezpieczne i nowoczesne przejścia dla pieszych dedykowane mieszkańcom i turystom przebywającym na terenie Miasta Kowary”.

Poniżej link z informacją o projektach, które otrzymają dofinansowanie w 2019r.: https://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/rb/aktualnosci/4266,Dofinansowanie-projektow-w-ramach-naboru-do-Programu-0392019-informacje-biezace.html

 

Zakładanym głównym celem projektu jest wzrost bezpieczeństwa pieszych na przejściach i skrzyżowaniach, szczególnie w miejscach o dużym natężeniu ruchu w drodze do obiektów użyteczności publicznej tj. szkoła, Urząd Pocztowy czy Dom Pomocy Społecznej w Kowarach. Cel zostanie osiągnięty poprzez wykonanie 2 nowoczesnych, widocznych i bezpiecznych przejść dla pieszych w Gminie Kowary.

Pierwsze przejście dla pieszych będzie zlokalizowane przy al. Wolności w Kowarach. Zidentyfikowane problemy i analiza zagrożeń w rejonie przejścia: nadmierna prędkość kierujących, stwarzanie zagrożenia dla osób starszych udających się do Domu Pomocy Społecznej oraz dla innych mieszkańców Kowar i turystów udających się do centrum miasta, Urzędu Pocztowego czy Nadleśnictwa Śnieżka. W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych zaplanowano zastosowanie następujących rozwiązań: oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome, urządzenia bezpieczeństwa ruchu (np. spowalniacze wyspowe), właściwe oświetlenie przejścia.

Drugie przejście dla pieszych będzie znajdowało zaraz przy Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. 1 Maja 72 w Kowarach. Zidentyfikowane problemy i analiza zagrożeń w rejonie w/w przejścia dla pieszych: zagrożenie bezpieczeństwa dla zdrowia i życia dzieci szkolnych przez kierujących, niedostosowanie prędkości kierowców, stwarzanie zagrożenia dla wszystkich mieszkańców i turystów. W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych zaplanowano zastosowanie następujących rozwiązań: oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome, urządzenia bezpieczeństwa ruchu (np. spowalniacze wyspowe), właściwe oświetlenie przejścia.

W ramach projektu „Bezpieczne i nowoczesne przejścia dla pieszych dedykowane mieszkańcom i turystom przebywającym na terenie Miasta Kowary” będą przeprowadzone również działania miękkie propagujące projekt i służące zwiększeniu świadomości mieszkańców Gminy Kowary i turystów w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, należą do nich:
– zakup opasek odblaskowych na rękę – 4 tys. szt. Opaski z numerami alarmowymi np.: Policja – 997, Straż Pożarna – 998, GOPR – 985, Pogotowie Ratunkowe – 999, europejski numer alarmowy – 112.
– szeroka promocja projektu, założeń programu i oraz zastosowanych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa ruchu i porządku publicznego. Promocja w regionalnej telewizji internetowej lokalnej gazecie, w mediach społecznościowych oraz w trakcie mszy w Kościele Parafialnym.

W realizację projektu włączone zostaną podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo i zastosowanie działań profilaktyczno-edukacyjnych mających na celu promocję właściwych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz ogólnie porządku publicznego np. na drodze, w biurze, w górach, czy na szlakach turystycznych, nalezą do nich: Komisariat Policji w Kowarach, Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze – Wydział Ruchu Drogowego, Straż Miejska w Jeleniej Górze, Grupa Karkonoska GOPR w Jeleniej Górze, Straż Leśna w Kowarach, Miejska Służba Ratownicza w Kowarach. W najbliższym czasie zostaną podpisane stosowne porozumienia.

Termin realizacji projektu: od 01.07.2019 do 30.11.2019
Przewidywana wartość projektu: 110 000,00 zł, dofinansowanie ze środków MSWiA – 100 000,00 zł.

Więcej informacji o rządowym Programie ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka znajdą Państwo na stronie: https://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/

Skip to content