Dyskusja publiczna oraz wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

BURMISTRZ MIASTA KOWARY

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w jednostce urbanistycznej Kowary Centrum – edycja 2020 r.
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w jednostce urbanistycznej Kowary Wojków – edycja 2020 r.
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 103/34 położonej w jednostce urbanistycznej Kowary Krzaczyna
  • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej KOWARY KRZACZYNA A.

    wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 8 grudnia 2020 r. do 7 stycznia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kowarach, ul. 1 Maja 1a, 58-530 Kowary, pok. nr 3, od poniedziałku do piątku w godz. od 900 do 1400 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kowarach pod adresem: http://bip.kowary.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21 grudnia 2020 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Kowarach, ul. Szkolna 2, 58-530 Kowary, w sali widowiskowej, o godz. 1200.

Skip to content