Edukacyjny Klub Seniora w Kowarach – wyniki naboru

Informujemy, że Gmina Miejska Kowary znalazła się na liście projektów z dofinansowaniem na powstanie Edukacyjnego Klubu Seniora w Kowarach.

Wyniki naboru

 

 

 

Krótka charakterystyka przedsięwzięcia:

W ramach zadania zaplanowano adaptację wolnych pomieszczeń, mieszczących się na niskim parterze w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kowarach przy ul. Szkolnej 1 na utworzenie Edukacyjnego Klubu Seniora. W ramach Klubu planujemy organizację zajęć dla emerytów 60+ na wzór Uniwersytetu III Wieku min.: wykłady, seminaria, nauka języków obcych, koła zainteresowań, zespoły tematyczne, warsztaty artystyczne, ruchowe, rekreacyjne, rehabilitacyjne, imprezy kulturalne, turystyczne i okolicznościowe, kursy, szkolenia, poradnictwo, wolontariat, warsztaty samopomocy i udzielania pierwszej pomocy, samoobrony itd. W związku z reformą oświaty w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących wygasa działalność Gimnazjum i pozostają wolne pomieszczenia na cele edukacyjne. Zagospodarowanie tych pomieszczeń na Edukacyjny Klub Seniora w Kowarach jest działaniem ekonomicznym i pozwoli na realizację zadań w zakresie szerokiej edukacji i aktywizacji seniorów.

Pomieszczenia będą zagospodarowane zgodnie z wymogami programu Klub „Senior+” w zakresie spełnienia minimalnego standardu placówki jak i ponad określone minimum.

Edukacyjny Klub Seniora w zakresie spełnienia minimalnego standardu będzie posiadał następujące warunki lokalowe:
-1 pomieszczenie ogólnodostępne wyposażone w stoły i krzesła pełniące rolę sali spotkań,
-1 pomieszczenie kuchenne wyposażone w sprzęty, urządzenia i naczynia do przygotowania i spożycia posiłku,
-1 łazienka wyposażona w 2 toalety (dla kobiet i mężczyzn) i umywalkę. Łazienka będzie przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Ponad minimalny standard planujemy udostępnienie następujących pomieszczeń:
-1 wydzielone miejsce pełniące funkcję szatni dla seniorów,
-1 pomieszczenie do zajęć rehabilitacyjnych i ruchowych wyposażone w drabinki, materace oraz inne niezbędne wyposażenie stosowne dla wieku uczestników,
-1 pomieszczenie klubowe wyposażone w sprzęt RTV, komputer z dostępem do internetu, stoliki i krzesła klubowe,
-1 pomieszczenie biurowo-administracyjne, z którego korzystać będą pracownicy zatrudnieni na potrzeby administrowania i funkcjonowania Edukacyjnego Klubu Seniora.

W związku z tym, że z Klubu będą korzystać osoby starsze, w ramach zadania zaplanowano także roboty budowlane polegające na zniwelowaniu barier funkcjonalnych tj. niwelacja progu w drzwiach wejściowych, budowa chodnika prowadzącego do Klubu i podjazdu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Do końca 2019 r. planujemy wyremontowanie i wyposażenie wyżej wymienionych pomieszczeń oraz budowę chodnika i podjazdu dla NSP, a także promocję w celu akwizycji seniorów 60+, czyli adresatów zadania publicznego oraz rekrutację pracownika biurowo-administracyjnego. Rozpoczęcie działalności Edukacyjnego Klubu Seniora nastąpi od 1 stycznia 2020r.

 

 

 

Skip to content