II nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych z ochroną zabytków – posiedzenie komisji opiniującej

Gmina Miejska Kowary informuje, iż w związku z ogłoszonym w dniu 28.07.2023 r. i trwającym do dnia 04.08.2023 r. naborem wniosków o dofinansowanie zadań związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami z gminy Kowary do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja druga w dniu 08.08.2023 r. odbyło się posiedzenie komisji opiniującej. Komisja dokonała oceny formalnej i merytorycznej wniosków.

Protokół z posiedzenia komisji opiniującej – plik *.PDF

Zarekomendowane do aplikowania wnioski zostaną napisane i złożone do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Skip to content