Informacja firmy COM-D o zaległych wywozach śmieci

Firma COM-D Jawor informuje, że w związku z awariami w dniach 6 i 7 kwietnia br. dwóch pojazdów do odbioru i wywozu nieczystości stałych mamy zaległości w zakresie planowych odbiorów odpadów zmieszanych oraz bio. Odbiór odpadów z tworzyw sztucznych jest w dniu dzisiejszym w dalszym ciągu realizowany. Zaległe wywozy zostaną zrealizowane w dniu 8 kwietnia 2020r.

Przepraszamy mieszkańców Kowar za wszelkie uciążliwości związane z nieterminowym wywozem odpadów, prosimy jednak o wyrozumiałość i zrozumienie, zakup części zamiennych oraz naprawy pojazdów specjalistycznych jest w aktualnym czasie bardzo utrudniony.

COM-D Jawor

Skip to content