Informacja Inspekcji Weterynaryjnej Powiatowego Lekarza Weterynarii w Jeleniej Górze

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jeleniej Górze informuje, że aktualna sytuacja epizodyczna w zakresie afrykańskiego pomoru świń w województwie dolnośląskim ma charakter rozwojowy.

Zgodnie z załącznikiem do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2019/2014 z dnia 6 grudnia 2019r. aktualny zasięg obszarów objętych restrykcjami to:

w województwie dolnośląskim:

– gminy Bolesławiec z miastem Bolesławiec, Gromadka i Osiecznica w powiecie bolesławieckim,

– gmina Węgliniec w powiecie zgorzeleckim,

– gmina Pęcław,

– gmina Jerzmanowa,

– część gminy wiejskiej Głogów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 miasta Głogów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie głogowskim,

– gmina Chocianów,

– gmina Grębocice,

– gmina Radwanice,

– gmina Przemków,

– część gminy Polkowice położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 331 w powiecie polkowickim,

– gmina Niechlów w powiecie górowskim.

Główny Lekarz Weterynarii, zgodnie z zapisami rozporządzenia MRiRW z dnia 20 marca 2019r. w sprawie wprowadzenia w 2019r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ,,Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie” wyznaczył na terenie woj. dolnośląskiego obszar WMTA (Wider Area for Medium Term Actions – obszar działań średniotermicznych związanych ze zwalczaniem ASF). Aktualna mapa przedstawiająca graficzne rozmieszczenie obszaru WAMTA jest dostępna na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii pod linkiem: https:/bip.wetgiw.gov/asf/mapa (po odhaczeniu właściwego okienka w menu).

Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 1 stycznia 2019r. do 24 listopada 2019r. stwierdzono:

– 48 ognisk występowania ASF u świń

– 2055 przypadków ASF u dzików.

W obecnej sytuacji konieczne jest zachowanie szczególnej czujności w szczególności zaobserwowania objawów nasuwających podejrzenie ASF, nietypowych objawów chorobowych z gorączką lub nagłych upadków świń w gospodarstwach oraz przestrzeganie zasad bioasekuracji.

Od dnia 28 lutego 2018r. – obowiązują wymagania z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015r. W sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, zmienionym rozporządzeniem MRiRW z dnia 9 lutego 2018r. (Dz. U. z 2018r. Poz. 360) w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie, zlokalizowanych na terytorium RP poza obszarami objętymi restrykcjami (poza obszarem zagrożenia, objętym ograniczeniami i ochronnym).

Zakup zwierząt bez wymaganego oznakowania lub dokumentów albo z niepewnego źródła, może doprowadzić do olbrzymich strat finansowych państwa, a tym samym strat, które zostaną przez wszystkich hodowców w Polsce.

Aktualne informacje w sprawie afrykańskiego pomoru świń można uzyskać na stronie internetowej GIW pod adresem http://www.wetgiw.gov.pl/ oraz na stronie internetowej PIW-PIB Puławy pod adresem http://www.piwet.pulawy.pl/.

Link do mapy ognisk i przypadków ASF w Polsce oraz aktualny zasięg obszarów objętych restrykcjami (zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2019/2014 z dnia 6 grudnia 2019r.:

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/asf-w-polsce.

Skip to content