Informacja na temat opracowania materiałów do projektu budżetu na 2021 r.

 

INFORMACJA

 

Szanowni Mieszkańcy, uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy pracę nad projektem budżetu Miasta Kowary na 2021 rok.
W związku z powyższym, jeśli macie propozycje, uwagi, potrzeby które powinny być uwzględnione w planowanych do realizacji na 2021 rok zadań prosimy o zgłaszanie ich w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2020 r. Wzór zgłoszenia znajduje się w załączeniu.
Zgłoszone przez Państwa propozycje zostaną poddane pod dyskusję na posiedzeniach stałych komisji Rady Miejskiej w Kowarach w ramach prac nad tworzeniem budżetu Miasta na następny rok. Więcej pod linkiem