Informacja na temat opracowania materiałów do projektu budżetu na 2024 r.

informacja

 

INFORMACJA

na temat opracowania materiałów do projektu budżetu na 2024 r.

Szanowni Mieszkańcy, uprzejmie informuję, że trwają już pracę nad projektem budżetu Miasta Kowary na 2024 rok.

W związku z powyższym, jeśli macie propozycje, uwagi, potrzeby które powinny być uwzględnione w planowanych do realizacji na 2024 rok zadań prosimy o zgłaszanie ich w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie do 10 października 2023 r. Wzór zgłoszenia znajduje się w załączeniu.

Zgłoszone przez Państwa propozycje zostaną poddane pod dyskusje na posiedzeniach stałych komisji Rady Miejskiej w Kowarach w ramach prac nad tworzeniem budżetu Miasta na następny rok.

oryginał dokumentu

Skip to content