Informacja na temat zaopatrywania się w worki na odpady komunalne

Informacja na temat zaopatrywania się w worki na odpady komunalne

 

Urząd Miejski w Kowarach informuje, że w związku z wejściem w życie z dniem 01 kwietnia 2020 roku nowych zasad gromadzenia i segregowania odpadów komunalnych właściciele nieruchomości zaopatrują się w pojemniki i worki we własnym zakresie i na własny koszt. Worki z odpadami muszą być opisane w zakresie rodzajów odpadów znajdujących się w workach.

Istnieje możliwość ciągłego zaopatrywania się w worki kolorowe na terenie Kowar, w sklepie wielobranżowym F.H.U. “ADM” przy ulicy Pocztowej 1a.

Burmistrz Miasta Kowary
Elżbieta Zakrzewska

Skip to content