Informacja o nadchodzących szkoleniach dla mieszkańców w ramach projektu “E-aktywni mieszkańcy w mieście Kowary”

Gmina Kowary w partnerstwie z Fundacją Zrównoważonego Rozwoju realizuje mikroprojekt „E-aktywni mieszkańcy w mieście Kowary” w ramach projektu “E-aktywni mieszkańcy województwa dolnośląskiego i lubuskiego”.

Projekt partnerski polegać będzie na podniesieniu kompetencji cyfrowych uczestników projektu poprzez przeprowadzenie szkoleń dla grupy ok. 150 osób w 7 tematycznych modułach tj:

1. Rodzic w internecie
2. Mój biznes w sieci
3. Moje finanse i transakcje w sieci
4. Działam w sieciach społecznościowych
5. Tworzę własną stronę internetową (BLOG)
6. Rolnik w sieci
7. Kultura w sieci

Harmonogram szkoleń udostępnimy Państwu już niebawem.

W ramach realizowanego projektu zakupione również zostaną komputery, które po zakończeniu szkoleń zostaną przekazane do kowarskich szkół.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

 

Skip to content