Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały ws. zmiany uchwały nr LVII/1201/23 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lipca 2023 r.

 

 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego informuje o przystąpieniu do prac nad opracowaniem dokumentu oraz o przyjęciu w trybie art. 91 ust. 9c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, z późn. zm.), dalej P.o.ś. — projektu uchwały ws. w sprawie zmiany uchwały nr LVII/1201/23 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lipca 2023 r. — uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego NR 7696/VI/23 z 7 listopada 2023 roku.

 

Skip to content