Informacja o zimowym utrzymaniu dróg, placów, chodników i parkingów

Burmistrz Miasta Kowary uprzejmie informuje że od 01.12.2020r. na terenie Gminy Miejskiej Kowary realizowana jest usługa polegająca na zimowym utrzymaniu dróg, placów, chodników i parkingów.

Firma realizująca zadanie: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe “KAMA” Rzońca Ryszard z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 16F, 58-533 Mysłakowice te. 601-751-480.

Osoba odpowiedzialna za prawidłową realizację zadania ze strony Urzędu Miasta w Kowarach – Tomasz Dębiński tel. 512-369-782, email:

Skip to content