Informacja PKPS do mieszkańców w sprawie “lodówki społecznej”

Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kowarach w porozumieniu z Gminą Miejską Kowary oraz Szkołą Podstawową nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach informuje, że od dnia 28 grudnia 2020 r. w okolicy Szkoły Podstawowej nr 3 przy ulicy 1 Maja 72 zostanie wystawiona lodówka, do której będzie można wkładać żywność zdatną do spożycia. Z tej żywności skorzystają najbardziej potrzebujący. Prosimy umieszczać w lodówce tylko te produkty, które można bezpośrednio spożyć. Prosimy również o opisywanie na na opakowaniu co jest w środku i do kiedy jest termin spożycia.

Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kowarach

Skip to content