Internetowe Konto Pacjenta – szybki i łatwy dostęp do danych medycznych

Internetowe Konto Pacjenta to internetowa aplikacja, dzięki której w łatwy, szybki i bezpieczny sposób odnajdziesz informacje o swoich danych medycznych. Dzięki IKP w jednym miejscu znajdziesz:

  • informacje o receptach i skierowaniach wystawionych dla Twoich bliskich,
  • informacje o wysokości kwot podlegających refundacji dla poszczególnych produktów leczniczych oraz udzielonych Ci świadczeń w ramach NFZ.

Internetowe Konto Pacjenta daje Ci szereg nowych możliwości:

– otrzymanie recept niezbędnych do kontynuacji swojego leczenia bez konieczności wizyty u lekarza,
– otrzymanie recept od pielęgniarki lub położnej zarówno po osobistym badaniu jak i po konsultacji telemedycznej, na odległość
– upoważnienie innej osoby do dostępu do Twoich danych medycznych lub informacji o stanie Twojego zdrowia.

Więcej informacji

 

 

 

 

 

 

Skip to content