Komunikat – “Budowa sieci światłowodowej POPC” – aktualizacja danych

 

Orange Polska realizuje szeroko zakrojony program inwestycyjny, współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). Inwestycje obejmują swoim zasięgiem 18 (z 79) obszarów (NUTS)/projektów, 530 gmin i 3752 szkoły w Polsce.

Celem Unii Światłowodowej jest nawiązanie współpracy z lokalnymi samorządami w celu optymalizacji procesu realizacji inwestycji i zapewnienia dostępu do szerokopasmowego Internetu na terenie białych plam województwa. Gminy mogą przystąpić do Unii Światłowodowej na zasadach pełnej dobrowolności i po zaakceptowaniu treści Porozumienia.

W gminach prowadzone są działania komunikacyjne – dotarcie do mieszkańców z informacją o realizowanej inwestycji oraz badanie popytu wśród mieszkańców dotyczące zainteresowania szerokopasmowym dostępem do Internetu, które pozwoli zaplanować budowę sieci bezpośrednio do domów osób objętych projektem POPC.

Dostęp do światłowodu uzyska 363 600 gospodarstw domowych w 878 miejscowościach.

 

Wskazany link umożliwi Państwu samodzielne pobranie informacji: https://uniaswiatlowodowa.pl/lista-instalacje

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszany do kontaktu:

 

 

Skip to content