Komunikat Burmistrza Miasta Kowary – abolicja podatkowa

 

BURMISTRZ MIASTA KOWARY OGŁASZA

MOŻLIWOŚĆ ZGŁOSZENIA NIEOPODATKOWANYCH NIERUCHOMOŚCI

BEZ KONIECZNOŚCI WNOSZENIA OPŁAT DO 5 LAT WSTECZ


MIESZKAŃCY MIASTA (OSOBY FIZYCZNE)

BĘDĄCY WŁAŚCICIELAMI NIERUCHOMOŚCI PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU PODATKIEM OD NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KOWARY, KTÓRZY

DO DNIA 31.08.2020 ROKU ZGŁOSZĄ DO OPODATKOWANIA:

  • DOBUDOWANE, NADBUDOWANE LUB ZMODERNIZOWANE POWIERZCHNIE UŻYTKOWE DOMÓW JEDNORODZINNYCH,

  • ZMODERNIZOWANE LOKALE MIESZKALNE, DOBUDOWANE GARAŻE, KOMÓRKI I INNE POMIESZCZENIA GOSPODARCZE

ZWOLNIENI ZOSTANĄ Z OBOWIĄZKU ZAPŁATY ZALEGŁOŚCI

PODATKOWYCH ZA OKRES DO 5 LAT WSTECZ ZA NIE WYKAZANE

DOTYCHCZAS DO OPODATKOWANIA BUDYNKI I LOKALE.


Wobec wszystkich pozostałych mieszkańców – właścicieli nieruchomości, którzy nie dokonają zgłoszenia do 31.08.2020 roku poprzez skorygowanie informacji na podatek od nieruchomości do Wydziału Finansowego tut. Urzędu – prowadzone będą postępowania podatkowe i kontrole oraz naliczony zostanie z urzędu podatek od nieruchomości za okres do 5 lat wstecz.

Informacje na podatek od nieruchomości dostępne są na stronie: bip.kowary.pl – zakładka podatki i opłaty: podatek od nieruchomości.

Dokumenty pobrać można także w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kowarach, budynek A – parter.

Szczegółowe informacje uzyskać można pod nr tel. 75 64 39 224

Skip to content