Komunikat Burmistrza Miasta Kowary dotyczący wizyt w Urzędzie Miejskim w Kowarach

informacja

Szanowni Państwo,

od 20 marca do 9 kwietnia na terenie całej Polski obowiązują zaostrzone restrykcje, w związku z tym apeluję do Państwa o rezygnację z osobistych wizyt w Urzędzie i załatwianie spraw telefonicznie, elektronicznie, za pośrednictwem Poczty Polskiej, lub wrzucając korespondencję do pojemnika umieszczonego w holu budynku A.

Wizyty osobiste w Urzędzie pozostają ograniczone wyłącznie do sytuacji niezbędnych dla obywateli, tj.:

sprawy z zakresu rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych, świadczenia usług komunalnych, decyzji związanymi z inwestycjami, np. dotyczącymi ochrony środowiska, wymagających osobistej wizyty w Urzędzie, konieczne jest wcześniejsze umówienie się z pracownikiem.

SPOSOBY KONTAKTU:

drogą mailową:

lub przez ePUAP : /fw351fy5s7/skrytka

telefonicznie:

SEKRETARIAT:

75 64 39 222 –

75 718 24 16

BIURO OBSŁUGI KLIENTA:

75 64 39 222  e-mail:

EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, DOWODY OSOBISTE, EWIDENCJA LUDNOŚCI: 75 64 39 227 e-mail:

URZĄD STANU CYWILNEGO:

75 64 39 226 lub e-mail:

PODATKI / OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE (informacje o stanie swoich zobowiązań) :

75 64 39 224 lub e-mail:

WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA

75 64 39 225 lub e-mail: / gospodarka komunalna, gospodarka odpadami, infrastruktura techniczna, ochrona środowiska

75 64 39 228 lub e-mail: / gospodarka nieruchomościami, dzierżawa, rolnictwo, gospodarka przestrzenna

75 64 56 115 lub e-mail: / fundusze pomocowe

Wszelkie zgłoszenia o awariach należy wysyłać (w formie wiadomości MMS albo poprzez aplikację WhatsApp) na numer 519-179-466 lub email:

Wykaz bezpośrednich numerów telefonów do wydziałów merytorycznych znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: http://www.bip.kowary.pl/public/?id=110333

Sprawy są załatwiane na bieżąco.

Burmistrz Miasta Kowary
Elżbieta Zakrzewska

Skip to content