Komunikat Burmistrza Miasta Kowary – nabór wniosków na likwidację ogrzewania opartego na paliwie stałym

 


BURMISTRZ MIASTA KOWARY INFORMUJE

 

Dnia 1 czerwca 2020 rozpoczął się nabór wniosków na udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miejskiej Kowary na zadania związane z trwałą likwidacją w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym ogrzewania opartego na paliwie stałym.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać osobiście w formie wyłącznie pisemnej w holu kowarskiego Urzędu Miejskiego , ul. 1 Maja 1a (ratusz) , na ręce członków komisji powołanej w celu realizacji w/wym. zadania, w osobach : Adam Czajkowski, Paulina Gierałt, Ewelina Młotkowska, w godzinach pracy urzędu. Zwracam uwagę , że o przyznaniu dotacji decyduje kolejność złożenia wniosku. Nabór trwa do 30 czerwca 2020 r.

Regulamin udzielenia dotacji i druki wniosków dostępne są w holu Urzędu Miejskiego i na stronie internetowej Kowar.
Limit ilości wniosków nie został jeszcze wyczerpany. Zachęcam mieszkańców do skorzystania z tej oferty.

Wszelkich wyjaśnień dotyczących dotacji udziela Adam Czajkowski, tel: 75 64-39-225, mail:

Skip to content