Komunikat Burmistrza Miasta Kowary – zwolnienie z II raty opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych

informacja

W związku z tym, że gastronomia to jedna z branż najbardziej dotkniętych skutkami epidemii koronawirusa, Burmistrz Miasta Kowary Elżbieta Zakrzewska wyszła z inicjatywą zwolnienia, z wniesienia drugiej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przedsiębiorców prowadzących działalność gastronomiczną w naszym mieście. Rada Miejska poprała taką inicjatywę i na sesji w dniu 25 lutego podjęła uchwałę nr XXXV/231/21 w sprawie zwolnienia z wniesienia II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, należnej w 2021 r.

Zgodnie z podjętą uchwałą przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Kowary, ale tylko do spożycia w miejscu sprzedaży (tzw. gastronomia), są zwolnieni z wniesienia opłaty drugiej raty, którą zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi należy wnieść do 31 maja 2021 r. W przypadku, gdy opłata za rok 2021 została uiszczona jednorazowo w terminie do 31 stycznia 2021 r., przedsiębiorcy otrzymają zwrot w wysokości równej 1/3 pobranej opłaty.

Wszelkich informacji dotyczących opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych udziela Bożena Kolasińska pod nr tel. 75 62 99 235

Skip to content