Komunikat do właścicieli obiektów handlowych działających na terenie Miasta Kowary

 

Dotyczy: zaleceń dla obiektów handlowych działających na terenie Miasta Kowary


Szanowni Państwo,

W związku ze stanem epidemii wywołanym przez wirus COVID-19 (koronawirus), w trosce o bezpieczeństwo pracowników placówek handlowych i zdrowie mieszkańców naszego Miasta, proszę o przestrzeganie zaleceń Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dla branży handlowej.

Apeluję, by w obiektach handlowych działających na terenie Miasta Kowary przestrzegać następujących zasad:

 • Umieścić dozowniki z płynem odkażającym dla klientów w widocznych miejscach i upewnić się, że dozowniki te są regularnie napełniane.

 • Zwrócić szczególną uwagę, by powierzchnie dotykowe takie jak: kasy samoobsługowe, blaty, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, terminale płatnicze), a także wózki i koszyki były regularnie wycierane środkiem dezynfekującym.

 • Nie obawiać się zwracać uwagi współpracownikowi i klientowi, aby nie kasłał i nie kichał w naszym kierunku ani na produkty spożywcze.

 • Zwrócić szczególną uwagę, by podczas wizyt w placówkach handlowych klient nie dotykał bez ochronnych rękawiczek nieopakowanych artykułów spożywczych.

 • Zachować bezpieczną odległość pracowników od klienta oraz umożliwić zachowanie takiej odległości między klientami (1-1,5 metra).

 • Promować regularne i dokładne mycie rąk przez pracowników obiektów handlowych wodą z mydłem lub ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).

 • Promować dokonywanie płatności bezgotówkowych w placówkach handlowych.

 • Upowszechniać wśród pracowników wiedzę z zakresu BHP.

 • Zwrócić szczególną uwagę na to, by podczas wizyt w placówkach handlowych klienci NIE dotykali dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu.

 • Przestrzegać higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%).

 • Zapewnić, aby pomieszczenia handlowe były czyste i higieniczne.

 • Starannie sprzątać, z użyciem wody z detergentem, wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne.

Z góry dziękuję za wszelkie działania podejmowane w Państwa obiektach w celu walki z epidemią, oraz jeszcze raz proszę o poważne podejście do sytuacji i zastosowanie się do powyższych zaleceń.

Burmistrz Miasta Kowary

Elżbieta Zakrzewska

 

Skip to content