Komunikat – “Dobra pora na aktywne i edukacyjne życie Seniora w Gminie Kowary”

 


Pragniemy poinformować,
iż Gmina Kowary realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.:

„Dobra pora na aktywne i edukacyjne życie Seniora w Gminie Kowary


Cel główny projektu:
zwiększenie dostępności usług społecznych dla 20 osób (19K, 1M) zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, zamieszkujących Gminę Kowary (woj. dolnośląskie) poprzez utworzenie i funkcjonowanie Edukacyjnego Klubu Seniora w Kowarach w okresie od 01.12.2019 do 31.12.2022r.

Grupę docelową stanowią:

20 osób (19K, 1M) zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym tj. 20 os. (19K, 1M) pow. 60 r.ż. – uczestnicy Klubu Seniora, potrzebujący wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

1. Utworzenie nowych miejsc świadczenia usług społecznych w Gminie Miejskiej Kowary.

2. Bieżące funkcjonowanie Edukacyjnego Klubu Seniora w Kowarach.

Całkowita wartość projektu: 745 710,46 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 708 424,92 zł

 

 

Skip to content