Komunikat dot. usuwania wyrobów azbestowych na terenie Gminy Miejskiej Kowary

 

W związku z możliwością pozyskania dodatkowych środków na usuwanie wyrobów azbestowych na terenie Gminy Miejskiej Kowary prosimy osoby zainteresowane wykonywaniem prac związanych z ODBIOREM, TRANSPORTEM I UNIESZKODLIWIENIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST z obiektów budowlanych znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Kowary o wypełnienie załączonej ankiety.

Wypełnione zgłoszenie dla właścicieli nieruchomości zainteresowanych usunięciem wyrobów zawierających azbest w 2024 roku należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Kowarach przy ul. 1 Maja 1a, parter – pok. nr 1.

Ankiety należy złożyć w terminie do

16 lutego 2024 r.

Zadanie planowane jest do realizacji w okresie od maja do sierpnia 2024 r.

Dotacja będzie udzielana w formie bezgotówkowej, tj. poprzez sfinansowanie prac polegających na odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest.

UWAGA!

Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Miejskiej Kowary o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W przypadku, gdy wniosek Gminy Miejskiej Kowary nie zostanie zakwalifikowany, zadanie nie będzie realizowane.

Ankieta nie stanowi żadnego zobowiązania czy też deklaracji udziału w programie. Ankieta ma na celu zebranie informacji, które pomocne będą w pozyskaniu ewentualnego dofinansowania.

Ankieta

 

Skip to content