Komunikat – dotyczy niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne


SZANOWNI MIESZKAŃCY

 

Zgodnie z UCHWAŁA NR XVIII/117/20 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kowary § 5 pkt. 3 informuje : „W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgłaszane są przez właścicieli nieruchomości pisemnie, w terminie 7 dni od daty zdarzenia, w formie zgłoszenia, stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały.” (do pobrania: załącznik nr 2  lub w siedzibie Urzędu Miasta).

Skip to content