Komunikat – dotyczy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY KOWAR

Na terenie Gminy Miejskiej Kowary zostały zlikwidowane Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, tak zwane uliczne gniazda . Miejsca, gdzie znajdują się pojemniki typu „BOBRY”, należą do zarządców nieruchomości i do nich należy ich ogrodzenie i zabezpieczenie.

Pojemniki typu „BOBRY” nie stanowią własności miasta i w związku z tym miasto nie ponosi odpowiedzialności za ich stan. Wszelkie ewentualne uwagi w tym zakresie proszę kierować do zarządców nieruchomości.

Skip to content